side-area-logo

Szkolenia

Szkolenia

Oferta szkoleniowa skierowana do firm i JST zainteresowanych sektorem odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na praktyczne umiejętności w instalacji i obsłudze nowoczesnych systemów energetycznych. Nasze szkolenia obejmują następujące obszary:

Instalacja systemów fotowoltaicznych – szkolenie to skierowane jest do osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania, instalacji oraz utrzymania systemów fotowoltaicznych. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie wykorzystać energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, poznają normy i przepisy prawne dotyczące instalacji PV, a także nauczą się analizować i optymalizować wydajność instalacji.

Instalacja kolektorów słonecznych – ten kurs jest przeznaczony dla tych, którzy chcą specjalizować się w systemach solarnych służących do ogrzewania wody. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę o różnych typach kolektorów słonecznych, metodach montażu oraz integracji z domowymi systemami grzewczymi. Szkolenie obejmuje także aspekty konserwacji i diagnozowania problemów w funkcjonujących instalacjach.

Energetyka w Jednostkach Terytorialnych Samorządu (JTS) – kurs ten oferuje pogłębioną wiedzę o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w kontekście lokalnych jednostek administracyjnych. Uczestnicy dowiedzą

się, jak planować i wdrażać projekty energetyczne zgodne z lokalnymi potrzebami i zasobami, jak również jak angażować społeczności lokalne w projekty zrównoważonego rozwoju.

Operator bezzałogowych statków powietrznych (dronów) – to specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem dronów w sektorze odnawialnych źródeł energii, np. do inspekcji i monitorowania instalacji. Kurs obejmuje zarówno teoretyczne podstawy obsługi i pilotażu dronów, jak i praktyczne umiejętności związane z ich wykorzystaniem w badaniach termograficznych, fotogrametrii czy analizie stanu instalacji.

Każde z tych szkoleń zapewnia uczestnikom nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które można natychmiast zastosować w realnych warunkach pracy. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, co gwarantuje najwyższą jakość edukacji. Dodatkowo, uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikaty potwierdzające ich umiejętności, co znacząco zwiększa ich wartość na rynku pracy w szybko rozwijającym się sektorze energii odnawialnej.