side-area-logo

Projekty B+R

Image module

Zrealizowane
bony rozwojowe

Liczba zrealizowanych projektów: 67
Dziedziny naukowe: automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria środowiska, energetyka, inżynieria mechaniczna, informatyka techniczna i telekomunikacja, technologia żywności i żywienia, inżynieria materiałowa.

Liczba zrealizowanych projektów: 7
Dziedziny naukowe: inżynieria biomedyczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja.

Zrealizowane
projekty B+R

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych w firmach ma kluczowe znaczenie dla innowacyjności, konkurencyjności rynkowej oraz zrównoważonego rozwoju. Projekty te umożliwiają rozwijanie nowych produktów i technologii, co przekłada się na wzrost efektywności operacyjnej i ekonomicznej. Przeprowadzanie ich w ośrodkach innowacji takim jak CEO oferuje dodatkowe atuty, takie jak dostęp do najnowszych narzędzi badawczych, specjalistycznej wiedzy oraz możliwość współpracy z ekspertami i innymi przedsiębiorstwami, co może znacząco przyspieszyć proces innowacji i wprowadzania nowych rozwiązań na rynek.

Dodatkowo integracja wiedzy teoretycznej z praktycznym zastosowaniem pozwala na tworzenie innowacji, które są nie tylko technologicznie zaawansowane, ale też odpowiednio dostosowane do potrzeb rynku. Dzięki temu współpraca między naukowcami a przedsiębiorcami może przynosić efektywne i szybkie wdrożenia nowych rozwiązań, co z kolei stymuluje rozwój gospodarczy i technologiczny.

Centrum
Komina

Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Komina Sp. z o. o. Sp. k. poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania spieków kwarcowych do produkcji innowacyjnych systemów elewacji wentylowanej

Projekt polegał na przeprowadzeniu prac B+R w celu opracowania nowej, innowacyjnej na skalę międzynarodową technologii produktowej, którą stanowi system elewacji wentylowanej oparty o panele ze spieków kwarcowych z wykorzystaniem systemów wentylacji mechanicznej, który pozwala na ograniczenie zużycia paliw pierwotnych na potrzeby ogrzewania obiektów. Efekt ten został osiągnięty dzięki akumulacji ciepła słonecznego przez front elewacyjny ze spieków kwarcowych, a następnie przekazania go do systemu wentylacji i w ten sposób wykorzystania do ogrzewania obiektu.

Click Green – aktywna stacja
ładowania pojazdów elektrycznych

Opracowanie modułu ClickGREEN oraz portalu zarządzania rynkiem dostaw energii elektrycznej na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych pozwalającym na dynamiczne zarządzanie ceną energii w zależności od struktury pochodzenia energii.

Celem projektu badawczo-rozwojowego było opracowanie Aktywnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych poprzez integrację z dostępnymi na rynku modelami stacji ładowania zewnętrznego modułu ClickGREEN połączonego z portalem do zarządzania rynkiem dostaw energii elektrycznej na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych pozwalającym na dynamiczne zarządzanie ceną energii w zależności od struktury pochodzenia energii. Dzięki temu rozwiązaniu, konsumenci – osoby ładujące samochody elektryczne, będą posiadali możliwość wyboru źródła pochodzenia energii do ładowania.