side-area-logo

Nagrody

Wiarygodny Partner w Ochronie Środowiska - 2020, 2022, 2024
certyfikat
Przyznawana przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Korporacji, Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Grupę MTP. To wyróżnienie honoruje przedsiębiorstwa, które wyróżniają się zaangażowaniem i skutecznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, promując zrównoważony rozwój oraz podejmując inicjatywy mające pozytywny wpływ na stan naszej planety.
Firma Godna Polecenia - 2020, 2022, 2024
certyfikat
Przyznawana jest przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Korporacji, Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Grupę MTP. To wyróżnienie honoruje przedsiębiorstwa, które są uznane za godne zaufania i polecenia ze względu na wysoką jakość swoich produktów lub usług, profesjonalizm w obsłudze klienta oraz zaangażowanie w ciągłe doskonalenie swojej działalności.
Lider Przedsiębiorczości - 2022, 2022, 2024
certyfikat - wyróżnienie
Przyznawana przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Korporacji, Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Grupę MTP. To wyróżnienie honoruje przedsiębiorstwa i ich liderów, którzy osiągają wybitne sukcesy w swojej branży, wykazując się innowacyjnością, skutecznością oraz znaczącym wkładem w rozwój gospodarki i społeczeństwa.
Certyfikat Ośrodka Innowacji 2022
certyfikat
Certyfikat Spełniania Środowiskowych Standardów Działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, wydany przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, jest wyrazem uznania dla tych instytucji, które aktywnie włączają się w procesy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Stanowi on potwierdzenie, że certyfikowane ośrodki działają w zgodzie z najwyższymi środowiskowymi standardami, implementując ekologiczne rozwiązania i praktyki, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Zielona Firma 2022
Wyróżnienie przyznane przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową.
Przyznawane firmom, które wykazują się szczególnym zaangażowaniem w działania proekologiczne i zrównoważony rozwój. Nagroda ta podkreśla inicjatywy oraz praktyki biznesowe, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko, promują odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wprowadzają innowacje związane z ochroną przyrody.
Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu 2022
Wyróżnienie przyznane przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową
To prestiżowe wyróżnienie dla firm i organizacji, które wyróżniają się na rynku lubuskim dzięki swoim osiągnięciom biznesowym, innowacyjności oraz wpływowi na rozwój lokalnej społeczności i gospodarki. Certyfikat ten jest dowodem uznania dla liderów biznesu, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności regionu, promują etyczne praktyki biznesowe oraz wspierają rozwój ekonomiczny Lubuskiego.
Polska Nagroda Innowacyjności 2022
Przyzna przez Polska Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości”
Polska Nagroda Innowacyjności to program gospodarczy prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrodę otrzymują innowacyjne oraz kreatywne firmy, uczelnie, instytuty i instytucje działające w Polsce, których praca badawczo-rozwojowa wykorzystywana jest w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej intensywnego rozwoju.
EKOSTRATEG 2020, 2021
Przyznana przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.
Nagroda „EKOSTRATEG” jest przyznawana firmom i organizacjom, które wyróżniają się wdrażaniem efektywnych strategii zrównoważonego rozwoju oraz podejmowaniem działań na rzecz ochrony środowiska. To wyróżnienie honoruje osiągnięcia w zakresie ekologii, promując innowacyjne i skuteczne rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego i wprowadzania pozytywnych zmian społecznych. Otrzymanie nagrody „EKOSTRATEG” potwierdza zaangażowanie firmy w działania proekologiczne oraz jej pozytywny wpływ na otoczenie.
Gapard Biznesu 2020
44 miejsce z 707 wyróżnionych w konkursie firm z woj. lubuskiego.
Nagroda „Gapard Biznesu 2020” to wyróżnienie przyznawane firmom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie biznesu, innowacji oraz wkład w rozwój gospodarczy. Jest to wyróżnienie, które honoruje firmę za jej sukcesy, zaangażowanie oraz doskonałość w prowadzeniu działalności biznesowej.
Nagroda Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019
Przyznane przez „Monitor Rynkowego”, „Dzienniki Gazeta Prawna” „Monitor Biznesu”,
„Symbole” są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorują firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży oraz wyróżniające się jakością zarządzania i działania. Celem programu jest także umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw w największych i najpoważniejszych w Polsce dziennikach: „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
Lubuski Lider Innowacji 2018
Przyznawana przez władze województwa lubuskiego oraz instytucje zajmujące się promocją innowacyjności.
Jest to wyróżnienie dla firm, organizacji lub instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju innowacji w regionie lubuskim. Otrzymują je podmioty, które wyróżniają się pomysłowością, kreatywnością oraz skutecznym wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w swojej działalności. Nagroda ta ma na celu promowanie postępu technologicznego, wzrost konkurencyjności oraz budowanie dynamicznego i innowacyjnego środowiska biznesowego w regionie Lubuskiego.
Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu 2018
Wyróżnienie przyznane przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową
To prestiżowe wyróżnienie dla firm i organizacji, które wyróżniają się na rynku lubuskim dzięki swoim osiągnięciom biznesowym, innowacyjności oraz wpływowi na rozwój lokalnej społeczności i gospodarki. Certyfikat ten jest dowodem uznania dla liderów biznesu, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności regionu, promują etyczne praktyki biznesowe oraz wspierają rozwój ekonomiczny Lubuskiego.
Prezes Wizjoner 2018
Przyznane przez komisję innowacji podczas Targów Energetycznych ``ENEX``
Nagroda w kategorii Prezes Wizjoner za CEO PVT – Panel fotowoltaiczny z układem odbioru energii cieplnej.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018
Przyznane przez komisję innowacji podczas Targów Energetycznych ``ENEX``
Nagroda dla CEO w kategorii 2018 wynalazek przyszłości za CEO PVT – Panel fotowoltaiczny z układem odbioru energii cieplnej.
Nagroda Technologia Przyszłości 2016
Przyznane przez komisję innowacji podczas Targów Energetycznych ENEX.
Statuetka w kategorii „Technologia Przyszłości” dla Centrum Energetyki Odnawialnej za CEO PVT – Panel fotowoltaiczny z układem odbioru energii cieplnej – Targi Energetyczne ENEX.
Człowiek 2013
Nagroda przyznawana przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii
Wyróżnienie dla Prezesa Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) Radosława Grecha, objęte Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki. Nagroda za propagowanie OZE. To uhonorowanie za szczególną aktywność i działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii, ekologii oraz ochrony środowiska.
Ekoodpowiedzialni w biznesie
Przyznane przez ABRYS właściciela portalu Ecomanager.pl
Wyróżnienie za promocję postawy proekologicznej w Polsce, w którym oceniane są inicjatywy przedsiębiorstw minimalizujące wpływ wytwarzanych produktów na środowisko. Jedną z kategorii, w której przyznawana jest nagroda to kategoria „Przedsiębiorstwo”, w ramach której nagrodzone zostają firmy, które w 2013 r. zrealizowały proekologiczne przedsięwzięcia oraz prowadziły politykę społecznej odpowiedzialności uwzględniając w swoich działaniach CSR.
Lubuski EUROLIDER 2011
W kategorii „Innowacje”
Nagroda „EUROLIDER” jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym firmom, które odnoszą sukcesy na rynku europejskim i przyczyniają się do promocji Polski jako partnera handlowego. Jest to wyróżnienie dla przedsiębiorstw, które osiągają wysoką dynamikę rozwoju, inwestują w nowoczesne technologie oraz aktywnie rozwijają swoją działalność poza granicami kraju.