side-area-logo

Infrastruktura B+R

Poznaj nasze Laboratoria bliżej

Image module

Technologii
Cieplnej

Zainstalowanych jest tutaj 10 różnych źródeł ciepła m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła gruntowe i powietrzne, piec na biomasę oraz mikrokturbina kogeneracyjna. Dodatkowo wykonane przyłącza pozwalają na dołączanie innych źródeł energii cieplnej, celem ich długotrwałego badania i testowania, wyznaczania charakterystyk, a także współdziałania z innymi systemami energetyki cieplnej.
Image module

Efektywności
Energetycznych

W laboratorium prowadzone są badania nad efektywnością energetyczną, w tym przenikalnością cieplną materiałów budowlanych i izolacyjnych. Posiadana aparatura badawcza służy również w innych dziedzinach, np. do analizy rozkładu temperatury za pomocą kamer termowizyjnych w maszynach elektrycznych, rozdzielniach i szafach sterowniczych.

Image module

Technologii
Elektroenergetycznych

Integruje 8 różnych źródeł elektrycznych m.in. różnego rodzaju generatory wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, w tym zainstalowane na konstrukcji nadążnej za słońcem, ogniwa paliwowe oraz mikroturbinę kogeneracyjną. Podobnie jak w laboratorium technologii cieplnej został zbudowany system pomiarowo-sterujący wyposażony w precyzyjne analizatory jakości energii elektrycznej.

Image module

Wielkości
Energetycznych

Wyposażone m.in. w kalorymetr do badania kaloryczności różnego rodzaju paliw, analizatory spalin, piece kalibracyjne do badania czujników temperatury, kalibratory czujników ciśnienia, a także w aparaturę pomiarową do badania warunków mikroklimatu w pomieszczeniach.

Image module

Przemysłowych
Systemów Informatycznych

Pozwala na weryfikację różnych wariantów przemysłowych systemów sterowania, zarówno w obszarze sterowania nadrzędnego, jak i bezpośredniego, w tym systemów klasy SCADA. Projektowanie i testowanie systemów wizualizacji i sterowania dla przemysłowych układów automatyki oraz badanie i konfigurację systemów Inteligence Building, np. EIB/KNX.

Image module

Przetwarzania
Energii Elektrycznej

Wyposażone jest w specjalistyczne stanowiska badawcze umożliwiające prowadzenie badań urządzeń i napędów elektrycznych. Dzięki temu, możemy opracowywać innowacyjne rozwiązania, testując je w warunkach bliskich rzeczywistym. Stanowiska te są kluczowe dla rozwoju nowoczesnych technologii napędowych.