side-area-logo

CEO

„Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii”

Projekt „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii” zrealizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr RPLB.02.04.00-08-002/09-00 zawartej z Województwem Lubuskim w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II: Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego; Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

Projekt „Hala Laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii” był współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowity koszt wyniósł ponad 15 mln zł. Unia dofinansowała 85% tej kwoty, reszta dopłaciło Ministerstwo Nauki. Inwestycja polegała na budowie i wyposażeniu energooszczędnego budynku laboratorium energetyki odnawialnej.