side-area-logo

ESG

ESG (Environmental, Social, and Governance)

Oferujemy specjalistyczną usługę wsparcia w zakresie Environmental, Social, and Governance (ESG), dedykowaną przedsiębiorstwom dążącym do zrównoważonego rozwoju i integracji zasad odpowiedzialności społecznej oraz ekologicznej w ich strategie biznesowe. Nasza oferta ESG jest zaprojektowana, aby pomóc firmom w efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz w maksymalizacji wartości poprzez zrównoważone praktyki i obejmuje:

Audyt i ocena ESG – prowadzimy kompleksowe audyty i oceny, które pozwalają zidentyfikować obecny stan działań ESG w organizacji. Obejmuje to analizę polityk, praktyk i wyników w obszarach środowiskowych, społecznych oraz zarządzania. Nasze audyty dostarczają szczegółowych rekomendacji, które są podstawą do dalszych działań i ulepszeń.

Doradztwo strategiczne – oferujemy doradztwo strategiczne, które pomaga włączyć zasady ESG do głównych strategii biznesowych firmy. Pracujemy razem z naszymi klientami nad rozwojem długoterminowych planów, które nie tylko spełniają wymogi regulacyjne, ale również przyczyniają się do wzrostu wartości firmy i jej reputacji.

Implementacja i zarządzanie projektami ESG – zajmujemy się projektowaniem i implementacją konkretnych inicjatyw ESG, które mogą obejmować rozwój zielonej energii, redukcję emisji, inicjatywy społeczne oraz projekty poprawiające zarządzanie i przejrzystość w firmie. Pomagamy również w integracji tych praktyk z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Szkolenia i edukacja – prowadzimy szkolenia dla pracowników i zarządu, które mają na celu podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie ESG. Szkolenia te są dostosowane do potrzeb i specyfiki klienta, a ich celem jest zbudowanie wewnętrznych kompetencji, które wspierają trwałą zmianę i zaangażowanie na wszystkich poziomach organizacji.

Raportowanie i komunikacja – pomagamy w opracowaniu skutecznych systemów raportowania, które umożliwiają transparentne komunikowanie postępów i wyników działań ESG. Nasze usługi wspierają przygotowanie raportów zgodnych z międzynarodowymi standardami oraz komunikację z interesariuszami, co buduje zaufanie i pozytywny wizerunek firmy.