Loading
styczeń 21, 2019

Koncepcja wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla firm i instytucji

Media ostrzegają przed zbliżającym się wzrostem cen energii w roku 2019. Najprawdopodobniej wyniesie on od 15 do 40%. Zwiększenie kosztów spowodowane jest przez politykę energetyczną, która w naszym kraju opiera się w większości na węglu. Jego wykorzystanie jest coraz droższe, między innymi dlatego, że spalanie wiąże się ze znaczą emisją dwutlenku węgla, co sprawia, że niezbędna staje się opłata klimatyczna.

Alternatywne sposoby pozyskania energii

Jak w takim razie można ustrzec się rosnących wydatków związanych z energią? Bardzo dobrym sposobem jest przejście na energię wytwarzaną przez własne instalacje fotowoltaiczne. Ich wykorzystanie pozwala na znaczną redukcję kosztów związanych z produkcją energii. W tym przypadku jedyny wydatek to zakup urządzeń oraz koszt montażu, który pozwala na znaczne oszczędności, dzięki czemu szybko się zwraca.

Przykładowe realizacje

Szacunkowy koszt montażu instalacji, której moc wynosi 10kW to około 42000zł. Może ona wyprodukować nawet 10000KWh rocznie. Tego typu realizacja, wykonana przez naszą firmę, zwróciła się już po niecałych 8 latach. W przypadku instalacji, której moc wynosi 40KW, koszty to około 148000 zł. Jej rocznie możliwości produkcji energii wynoszą 40000kWh. Zwrot takiej inwestycji, realizowanej przez naszą firmę, nastąpił po niecałych 7 latach.

Czynniki indywidualne

Powyższe przykłady potwierdzają, że inwestycje fotowoltaiczne prowadzą do znacznych oszczędności, które sprawiają, że zakup zwraca się w ciągu kilku lat. Należy jednak pamiętać, ze koszt energii elektrycznej jest zależny od danego miejsca, a jej zużycie wynika z indywidualnych potrzeb danego budynku.

Efektywność instalacji fotowoltaicznej uzależniona jest od lokalizacji posesji, a także ilości miejsca, na którym zostaną zamontowane panele. Mogą się one znajdować zarówno na dachu, jak i na ziemi. Z tego powodu szybkość zwrotu kosztów może się różnić od tej, podanej w przykładach.

Koszty i zyski związane z instalacją

Opłacalność inwestycji w instalacje fotowoltaiczne związana jest nie tylko ze znacznymi oszczędnościami, ale także dotacjami. Znacznie ułatwiają one zakup urządzeń.