side-area-logo

Jakość potwierdzona certyfikatami

Jakość
potwierdzona certyfikatami

Potwierdzając jakości oferowanych usług, a także dostosowując się do wymagań naszych klientów, w Centrum Energetyki Odnawialnej wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015. To standard, akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Tą światową jakość utrzymujemy co roku, dając naszym partnerom bezpieczeństwo i stabilność współpracy.

W CEO stawiamy na rozwój i innowacyjność, ale nie zapominamy o tradycjach i kulturze branż, dla których świadczymy usługi i transferujemy korzyści. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego i realizowania przyjętej Polityki Jakości.

ISO to nie jedyny certyfikat, który posiada CEO, zobacz poniższe, przybywa ich regularnie, bo jakość to fundament, na którym budujemy naszą reputację i zaufanie wśród partnerów biznesowych.

Image icon
Certyfikat Ośrodka Innowacji
2022
Certyfikat Spełniania Środowiskowych Standardów Działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, wydany przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, jest wyrazem uznania dla tych instytucji, które aktywnie włączają się w procesy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Stanowi on potwierdzenie, że certyfikowane ośrodki działają w zgodzie z najwyższymi środowiskowymi standardami, implementując ekologiczne rozwiązania i praktyki, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Image icon
Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu
2018, 2022
Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu, przyznawany przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową (ZIPH), stanowi prestiżowe wyróżnienie dla firm i przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubuskiego. Jest to docenienie za wybitne osiągnięcia biznesowe, innowacyjność, a także wkład w rozwój lokalnej gospodarki i społeczności. Otrzymanie tego certyfikatu świadczy o silnej pozycji firmy na rynku, jej stabilności finansowej oraz zaufaniu, jakim cieszy się wśród klientów i partnerów biznesowych.
Image icon
Wiarygodny Partner w Ochronie Środowiska
2020, 2022, 2024
Wyróżnienie „Wiarygodny Partner w Ochronie Środowiska” to cenna forma uznania dla firm i instytucji, które wykazują się wyjątkowym zaangażowaniem w praktyki proekologiczne oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przyznawane przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji we współpracy z Radą Programową oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN, wyróżnienie to stanowi potwierdzenie najwyższych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej.