side-area-logo

Działalność Ośrodka Innowacji

Działalność
Ośrodka Innowacji

Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim wyróżnia się jako dynamiczny ośrodek innowacji, przyczyniający się do rozwoju i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Naszym znakiem rozpoznawczym jest interdyscyplinarność, umożliwiająca nam przekraczanie tradycyjnych granic między różnymi dziedzinami nauki i technologii, co w rezultacie przynosi innowacyjne rozwiązania odpowiadające na aktualne potrzeby rynku. Nasze badania i projekty rozwojowe koncentrują się na szerokim spektrum energetyki odnawialnej, obejmując zarówno energię elektryczną, cieplną, jak i zaawansowane systemy takie jak mikrokogeneracja i trigeneracja.

Image module

Realizacja
innowacyjnych projektów

Zaangażowanie Centrum w liczne projekty, od koncepcji po realizację, a często także nadzór nad ich wdrożeniem, świadczy o naszym głębokim zrozumieniu cyklu życia innowacji oraz zdolności do przekształcania pomysłów badawczych w gotowe rozwiązania. Przykładamy dużą wagę do współpracy z przedsiębiorcami, oferując usługi dopasowane do ich indywidualnych potrzeb – od audytów energetycznych, przez doradztwo formalno-prawne i techniczne, aż po pomoc w komercjalizacji innowacji.

Laboratoria badawcze
jako inspiracja dla przemysłu

Laboratoria badawcze Centrum, działając jako zewnętrzne działy R&D dla firm lokalnych i międzynarodowych, są miejscem, gdzie testowane technologie stają się inspiracją do nowych innowacji. Nasze zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych rozwiązań znalazło uznanie w licznych projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz w komercjalizacji opracowanych produktów, co potwierdza status Centrum jako lidera w promowaniu zielonej gospodarki.

Współpraca regionalna
na rzecz zrównoważonego rozwoju

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz kluczowymi organizacjami biznesowymi umacnia naszą rolę w rozwijaniu regionalnej gospodarki i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Centrum Energetyki Odnawialnej to nie tylko hub innowacji, ale również kluczowy partner w budowaniu przyszłości opartej na zasobach odnawialnych, gwarantując naszym partnerom przewagę konkurencyjną i wpływając na kształtowanie innowacyjnej przyszłości energetycznej.