Loading

ZREALIZOWANE PROJEKTY B+R

HOTELOWA POMPA CIEPŁA

Zakres: w ramach zadania sprzedano licencję do wykorzystania wypracowanego know – how w zakresie innowacyjnego rozwiązania pompy ciepła powietrze – powietrze

Efekty:

 • wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • zgłoszenie wzoru użytkowego

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

MOBILNA – MODUŁOWA ŚCIANA GRZEWCZA

Zakres: celem głównym usługi było opracowanie szybkiego w montażu/demontażu systemu ścian grzewczych zastępujących tradycyjne rozwiązania technologii cieplnych w halach produkcyjnych i pomieszczeniach biurowych będących jednocześnie konstrukcjami działowymi.

Wśród celów szczegółowych:

 • wyeliminowanie konieczności instalacji systemów grzewczych w zakładach i pomieszczeniach biurowych wykorzystujących konwencjonalne technologie; wyeliminowanie konieczności wprowadzania tradycyjnych systemów przegród wewnętrznych ze względu na zintegrowanie konstrukcji działowej z systemem grzewczym; zastosowanie systemów grzewczych odpowiadających normom jakości powietrza nawet osobom z alergiami i problemami z drogami oddechowymi ze względu na doskonałe walory cyrkulacji powietrza i odpowiedniej jonizacji;
 • wyeliminowanie kosztów tradycyjnego ogrzewania poprzez zastosowanie mat kapilarnych.

Efekty:

 • wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • zgłoszenie wzoru użytkowego

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

SŁONECZNA FALA

Zakres: Wytworzenie prototypu urządzenia do mieszania wody w jeziorach zasilanego z wysoko wydajnych paneli fotowoltaicznych. Prototyp będzie służył do oczyszczania zbiorników wodnych a mieszanie wody w jeziorze zapewni poprawę jej parametrów biologicznych i przyczyni się do zmniejszenia populacji sinic w wodzie. Zastosowanie w urządzeniu silnika elektrycznego zasilanego energią słoneczną zapewni mu mobilność, samowystarczalność i łatwość montażu na wybranym zbiorniku wodnym.

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i

Zakres: Wytworzenie prototypu urządzenia do mieszania wody w jeziorach zasilanego z wysoko wydajnych paneli fotowoltaicznych. Prototyp będzie służył do oczyszczania zbiorników wodnych a mieszanie wody w jeziorze zapewni poprawę jej parametrów biologicznych i przyczyni się do zmniejszenia populacji sinic w wodzie. Zastosowanie w urządzeniu silnika elektrycznego zasilanego energią słoneczną zapewni mu mobilność, samowystarczalność i łatwość montażu na wybranym zbiorniku wodnym.

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

BUDOWA PROTOTYPOWEGO URZĄDZENIA DOZOWANIA GAZÓW

Zakres: Głównym celem projektu było opracowanie prototypu urządzenia mieszającego dwóch dowolnych gazów co w rezultacie ma prowadzić do wytworzenia wzbogaconej mieszanki paliwowej. W trakcie prac przeprowadzono również badania opracowanego prototypu w szczególności w zakresie skuteczności optymalizacji systemu dozowania gazów.

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

 

ENERGOOSZCZĘDNA RABATA PODNIESIONA

Zakres: Celem głównym usługi było wykonanie prototypu energooszczędnej rabaty podniesionej, która znajdzie swoje zastosowanie w ogrodnictwie zwiększając efektywność upraw.

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego
 • Zgłoszenie patentowe

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

BUDOWA PROTOTYPU SOLARNEGO UKŁADU KOGENERACYJNEGO

Zakres: Głównym celem projektu jest budowa prototypu solarnego układu kogeneracyjnego opartego o połącznie OZE i systemów grzewczych w technologiach osuszania osadów ściekowych

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

PROTOTYP URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH

Zakres: w ramach projektu opracowano system odzysku energii z kominów przemysłowych z wykorzystaniem ciągu kominowego.

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

UKŁAD WENTYLACJI Z WYMIENNIKIEM GWARANTUJĄCYM ZADANE WARTOŚCI POZIOMU WILGOTNOŚCI

Zakres: w przedmiotowym projekcie udało się stworzyć układ regulacji poziomu wilgotności z w postaci nawilżacza w centrali wentylacyjnej ze złożem zraszanym w postaci filtra wodnego. Otrzymane wyniki pomiarów w zakresie regulacji warunków klimatycznych wykazał zarówno utrzymanie zadanego poziomu wilgotności na poziomie 40% jak i możliwości generacji wyższego poziomu wilgotności do 57% poprzez zwiększenie poziomu nawadniania filtra w wymienniku. Odpowiednia regulacja poziomem wilgotności filtra możliwa jest dzięki zastosowanemu układowy automatyki i dozowania kapilarnego przez co układ zabezpieczony jest przed nadmiernym podawaniem chwilowym cieczy, które w zależności od potrzeb mogą być mieszane.

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

WIATA FOTOWOLTAICZNA

Zakres: w ramach projektu opracowano wiatę fotowoltaiczną z hybrydowym systemem zasilania wykorzystywanym m.in. do ładowania samochodów elektrycznych

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego

Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika

OPRACOWANIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU STEROWANIA INFRASTRUKTURĄ POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

Zakres: w ramach projektu powstał nowatorski układ sterowania i transmisji danych, umożliwiający podłączenie dwóch protokołów w jeden system sterowania. Jednocześnie wdrożone układy bezpieczeństwa w postaci modułu HSM pozwoliły na wprowadzenie innowacji procesowej w postaci zabezpieczonego systemu sterowania platformą urządzeń bezprzewodowych z komunikacją MODBUS. Rozszerzenie układu o platformę szyfrowania dostępu pozwala na spełnię wymogów bezpieczeństwa takiego systemu z zasady otwartego obu stronach komunikacji urządzeń z MODBUS oraz urządzeń z Z-WAVE.

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego

Dyscyplina naukowa:informatyka techniczna i telekomunikacja

STANOWISKO DO BADAŃ KOMUNIKACJI POMIĘDZY STEROWNIKIEM PLC A SYSTEMEM KNX

Zakres: w ramach prac wykonano stanowisko do badania procesu komunikacji pomiędzy urządzeniami wykorzystującymi system komunikacji KNX oraz sterownikiem PLC. Efektem prac jest prototyp: STANOWISKO DO BADAŃ KOMUNIKACJI POMIĘDZY STEROWNIKIEM PLC A SYSTEMEM KNX.

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego

Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika

BADANIE ZMIERZAJĄCE DO BUDOWY PROTOTYPOWEGO UKŁADU SPALARNI OSADÓW POŚCIEKOWYCH WRAZ Z WYTWORZENIEM INNOWACYJNEGO PALIWA Z OSADÓW

Zakres: podstawowymi celami projektu są te związane z energetyką, gospodarką osadami ściekowymi oraz wapnem nawozowym. Badania w ramach projektu wykazały przydatność zgranulowanych, zwapnowanych mieszanek osadów ściekowych i odpadów przemysłu drzewnego jako neutralizatora bezwodników kwasowych powstających przy spalaniu biomasy w piecach grzewczych. Tym samym wykazana została możliwość połączenia działania polegającego na unieszkodliwieniu termicznym odpadów z poprawą parametrów funkcjonalnych pieców grzewczych opalanych biomasą.

Efekty: 

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego
 • Zgłoszenie patentowe

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ BUDOWA PROTOTYPU UKŁADU TRIGENERACJI - ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY

Zakres: głównym celem usługi było opracowanie prototypy i przeprowadzenie badania docelowego (prototypowego) urządzenia odbierającego energię cieplną z panelu fotowoltaicznego i przekształcające ją na chłód.

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego
 • Zgłoszenie patentowe

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

BUDOWA PROTOTYPOWEGO SYSTEMU POBIERANIA, PRZETWARZANIA I ZASTOSOWANIA DANYCH MULTIMEDIALNYCH W PRODUKCJI OBUWIA – PRECYZYJNE POBRANIE MIARY I WZORU NA ODLEGŁOŚĆ

Zakres: głównym celem projektu jest opracowanie prototypu systemu pobierania, przetwarzania i zastosowania danych multimedialnych w procesie produkcji. Na potrzeby tego projektu przyjęliśmy nazwę roboczą: „e-Szewc“. W trakcie projektu dobrany został odpowiedni zestaw urządzeń multimedialnych, bazy danych, urządzenia odbiorcze i nadajniki, z jednoczesną modyfikacją i optymalizacją na potrzeby skoordynowania ich ze środowiskiem programistycznym. Ten z kolei zostanie ściśle powiązany z systemami płatniczymi, wirtualnymi portfelami. Wdrożony zostanie certyfikat bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego
 • Zgłoszenie patentowe

Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja

BUDOWA PROTOTYPU SPRZĘGANIA ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ - FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY OK. 800 KW - 1000 KW Z INFRASTRUKTURĄ KLASTRÓW WG WYMAGAŃ POLITYKI KLASTROWEJ MINISTERSTWA ENERGII

Zakres: w ramach zadania opracowano fizyczny prototyp układu sprzęgania źródeł energii odnawialnej – farmy fotowoltaicznej o mocy ok 800 kW – 1000 kW z infrastrukturą klastrów wg wymagań polityki klastrowej Ministerstwa Energii.

Efekty:

 • Wdrożenie wyników prac do oferty przedsiębiorstwa
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego
 • Zgłoszenie wzoru użytkowego
 • Zgłoszenie patentowe

Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika