Loading

Zadania

Jesteśmy zobowiązani do ciągłego doskonalenia naszego ośrodka, podnoszenia kompetencji naszego zespołu i poprawy jakości świadczonych usług. Dbamy o interesy naszych klientów, wspierając rozwój ich przedsiębiorstw i promując stosowanie dobrych praktyk biznesowych.

W swoich zadaniach koncentrujemy się na wytwarzanie innowacji, jej komercjalizacja oraz umiejętność odpowiedzi przez usługę, produkt na bezpośrednie zapotrzebowanie danego sektora przemysłu rynku.

Oferujemy wsparcie dla biznesu w formie pomocy de minimis, pomagając przedsiębiorstwom w realizacji ich celów i aspiracji.

ZADANIA GŁÓWNE

 • badania i rozwój energetyki odnawialnej i OZE,
 • współpraca z firmami zajmującymi się energetyką,
 • promocja OZE,
 • budowanie świadomości społecznej i władz samorządowych w zakresie energetyki odnawialnej,
 • edukacja w zakresie energetyki odnawialnej.
 • BADANIA I ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ OZE

 • Laboratorium badawcze dla naukowców i przedsiębiorców
 • Laboratoria badawcze: laboratorium technologii cieplnej, laboratorium technologii elektroenergetycznych, laboratorium przemysłowych systemów informatycznych, laboratorium efektywności energetycznej, laboratorium wielkości energetycznych, laboratorium przetwarzania energii elektryczne
 • Badanie charakterystyk łączonych OZE
 • Tworzenie i weryfikowanie algorytmów sterowania OZE
 • Udostępnianie wyników badań na potrzeby przemysłu
 • Projektowanie i testowanie przemysłowych systemów informatycznych dla energetyki komunalnej.
 • Analizy i opinie technologiczne.

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ OZE

 • prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu energetyki
 • testowanie urządzeń i technologii
 • wsparcie techniczne ze strony kadry naukowej i inżynierskiej
 • tworzenie autoryzowanych ośrodków szkoleniowych
 • organizacja kursów, szkoleń, prezentacji

UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW BADAŃ NA POTRZEBY PRZEMYSŁU

 • serwis internetowy technologii energetycznych i OZE
 • bezpośredni dostęp do wyników badań on-line
 • realizacja projektów celowych
 • publikacje: artykuły, książki, broszury

BADANIE CHARAKTERYSTYK ŁĄCZONYCH OZE

 • równoległa praca odnawialnych źródeł według zadanych receptur sterowania
 • kojarzenie tradycyjnych źródeł cieplnych z odnawialnymi
 • wspomaganie sieci elektrycznej i cieplnej przez układy ko/trigeneracji
 • możliwość dołączania nowych źródeł celem ich badania i integracji z istniejącymi systemami

POWRÓT