side-area-logo

Wyposażenie

Wyposażenie

Wyposażenie laboratorium obejmuje system wieloźródłowy z odnawialnymi źródłami energii, zoptymalizowany pod kątem efektywności ekonomicznej. Umożliwia równoczesną pracę różnych źródeł energii i analizę ich parametrów w warunkach województwa lubuskiego. System jest otwarty, co pozwala na przyszłe rozbudowy.

Sterowanie odbywa się przez kontroler GE PACSystems RX3i z funkcją HotStandby Redundancy, zapewniającą redundancję na wielu poziomach. Do monitorowania i badania, system wyposażony jest w czujniki do pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych, tworząc zintegrowany system pomiarowy i automatyki z zarządzaniem przez platformę Systemową Wonderware.

Źródła energii

Laboratorium wykorzystuje różne typy ogniw fotowoltaicznych: monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz cienkowarstwowe, zamontowane na konstrukcji nadążnej, która śledzi słońce za pomocą zegara astronomicznego. Ponadto, na dachu laboratorium zainstalowano elastyczne panele fotowoltaiczne.

System energetyczny obejmuje również mikroturbinę trigeneracyjną, generującą energię elektryczną, ciepło i chłód, a także dwa generatory wiatrowe z pionową i poziomą osią obrotu. Instalacja zawiera również ogniwo paliwowe produkujące energię z wodoru, elektrolizer do produkcji wodoru z wody destylowanej, destylator do oczyszczania wody oraz butle na wodór.

Jak to działa

Integracja i sterowanie źródłami energii oraz urządzeniami w inteligentnym budynku są realizowane przez hierarchiczny układ sterowania. Składają się na niego dwa kontrolery PACSystems RX3i firmy GE, pracujące w układzie gorącej rezerwacji, panele operatorskie Wonderware oraz system BMS z platformą Systemową Wonderware, obejmujący dwa serwery aplikacyjne w układzie redundancji, serwer danych historycznych oraz serwer informacyjny.

System BMS umożliwia zarządzanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, ogrzewaniem, monitorowanie zużycia energii oraz gromadzenie danych pomiarowych. Dodatkowo, system zapewnia rejestrację zdarzeń, wizualizację i zdalne monitorowanie obiektu, co wspiera również realizację usług szkoleniowych z zakresu energetyki odnawialnej i automatyki systemów energetycznych.