Loading

Wynajem sprzętu

Rodzaj sprzętu: kamera termowizyjna

Model: FLUKE TiS

Opis możliwości: Urządzenia do obrazowania termicznego firmy Fluke (potocznie określane mianem „kamera termowizyjna” lub „kamera na podczerwień”) dokonują pełnej rejestracji obrazów widocznych w podczerwieni.

Zakres cenowy:

 

 

 

bez-tytulu

 

Rodzaj sprzętu: Pirometr

Model: Fluke 568

Opis możliwości: poręczne urządzenie do pomiaru temperatury obiektów trudno dostępnych, będących pod napięciem lub niebezpiecznie gorących. Zapewnia również możliwość pomiaru kontaktowego. Wyposażony w celownik laserowy umożliwiający namierzenie punktu pomiarowego. Wyposażony w graficzny wyświetlacz i możliwość rejestracji wyników pomiarów. Zarejestrowane dane można analizować za pomocą dołączonego do zestawu oprogramowania.

Zakres cenowy:

 

1

Rodzaj sprzętu:  miernik jakości powietrza

Model: Fluke 975

Opis możliwości:

 • przyrząd jednocześnie mierzy, rejestruje i wyświetla: temperaturę, wilgotność oraz zawartość CO2 i CO
 • pomiary przepływu i prędkości powietrza dzięki sondzie znajdującej się w zestawie
 • temperatura termometru wilgotnego i punktu rosy
 • obliczanie % powietrza zewnętrznego
 • funkcja autotestu podczas uruchamiania
 • automatyczna kompensacja barometrycznych zmian ciśnienia
 • wartość min/maks./średnia we wszystkich odczytach zmierzonych i obliczonych
 • akustyczne i optyczne alarmy progowe
 • szerokie możliwości ciągłej lub nieciągłej rejestracji danych, które można pobierać do komputera za pomocą interfejsu USB

Zakres cenowy:

fluke

 

Rodzaj sprzętu: Multimetr cyfrowy

Model: Fluke 978

Opis możliwości: jest urządzeniem pomiarowym, umożliwiającym pomiar napięcia i prądu stałego oraz zmiennego, pojemności, częstotliwości, rezystancji, konduktancji i temperatury. Wyposażony jest w pamięć przechowującą 10000 wyników pomiarów.

Zakres cenowy:

 

2

Rodzaj sprzętu: Analizator jakości energii

Model: Fluke 434

Opis możliwości:

 • kalkulator strat energii: klasyczne pomiary mocy aktywnej i reaktywnej, asymetrii i mocy harmonicznej są sprowadzane do liczb w celu określenia kosztów fiskalnych utraty energii.
 • wykrywanie i usuwanie usterek w czasie rzeczywistym: analiza trendów za pomocą kursorów i narzędzi zoom.
 •  najwyższa klasa bezpieczeństwa w branży: 600 V CAT IV/1000 V CAT III na wejściowym przyłączu zasilania.
 • pomiar wszystkich trzech faz i przewodu zerowego: dzięki dołączonym czterem elastycznym sondom prądowym o zwiększonej wąskiej i elastycznej konstrukcji, dopasowanej do wąskich miejsc
 • automatyczne wyświetlanie trendów: każdy pomiar jest zawsze automatycznie rejestrowany, bez żadnych ustawień
 • monitor systemu: dziesięć parametrów jakości energii elektrycznej na jednym ekranie, zgodnie z normą jakości zasilania EN50160
 • funkcja rejestrowania: konfiguracja dla wszystkich warunków testów z pamięcią do 600 parametrów w zdefiniowanych przez użytkownika odstępach czasu
 • wyświetlanie wykresów i generowanie raportów: dzięki dołączonemu oprogramowaniu analizującemu.

Zakres cenowy:

 

3

Rodzaj sprzętu: Anemomet

Model: Testo 410-2

Opis możliwości:

 • pomiar prędkosci przepływu z mozliwością pomiaru temeratury
 • zintegrowany wiatraczek o średnicy 40 mm
 • kalkulacja wartości średniej w czasie
 • funkcja Hold i wartości maks/min
 • kalkulacja chłodzenia ruchem powietrza do przestrzeni zewnętrznych
 • podświetlenie wyświetlacza
 • końcówka ochronna do bezpiecznego składowania
 • zawiera uchwyt na nadgarstek i do paska
 • wilgotności powietrza z czujnikiem Testo
 • zawiera kalkulację punktu rosy i termometr wilgotny
 • zawiera protokół kalibracyjny

Zakres cenowy:

 

4

Rodzaj urządzenia: Luksomierz

Model: Testo 545

Opis możliwości:

 • kalkulacja średnia wielopunktowa lub czasowa
 • zapamiętuje do 99 lokacji katalogowych
 • funkcja rejestratora (3000 odczytów)
 • szybka dokumentacja na miejscu pomiaru dzięki drukarce Testo

Zakres cenowy:

 

6

 

Rodzaj sprzętu: Anemometr

model: Testo 416

Opis możliwości:

 • bezpośrednie wyświetlanie wartości przepływu
 • kalkulacja wartości średniej w czasie i punkcie
 • wartości max/min
 • przycisk Hold do „zamrażania” odczytów
 • podświetlany wyświetlacz
 • funkcja Auto OFF
 • topSafe, niezniszczalna walizka ochronna (opcjonalnie)
 • topSafe, chroni przyrząd przed kurzem i wstrząsami

Zakres cenowy:

 

5

 

 

Rodzaj sprzętu: Miernik natężenia pola magnetycznego

Model: Hioki 3470

Opis możliwości:

 • mierzy i wyświetla wartość natężenia pola magnetycznego (w A/m) lub indukcji magnetycznej (w mT, mT, MGs i Gs). Do pomiaru wykorzystuje jeden z dwóch czujników o różnym polu przekroju elementu roboczego, każdy z czujników przekazuje sygnały będące wynikami pomiaru w trzech osiach (x, y, z). Sygnały te są wyświetlane następnie jako wynik pomiaru dla jednej wybranej osi (x, y lub z) lub jako sygnał kompozytowy R (xyx).

Zakres cenowy:

 

8

Rodzaj sprzętu: Analizator spalin

Model: Testo 350 XL

Opis możliwości:

 • pomiar różnicy ciśnień,
 • 2 gniazda temperatury,
 • moduł przesyłania danych Testo
 • rejestrator danych
 • możliwość rozbudowy do 6 modułów pomiarowych ( NO, NO2, H2S, HC, SO2, CO2)

Zakres cenowy:

 

7

 

 

Rodzaj urządzenia: Wilgotnościomierz

Model: BIO-1

Opis możliwości: podstawowym przeznaczeniem przyrządu jest ocena wilgotności materiałów w procesie produkcji peletów i brykietów. Przyrząd może także służyć do orientacyjnego pomiaru wilgotności gotowych peletów (po rozdrobnieniu). Przyrząd wyposażony jest w układ kompensacji temperatury. BIO-1 dostarczany jest w estetycznej czarnej walizce.

Wilgotnościomierz działa na zasadzie pomiaru rezystancji (oporności) sprasowanej próbki. Pomiaru dokonuje się w dwóch etapach:

 • w pierwszym – zagęszcza się badaną próbkę do zawsze takiego samego ciśnienia, wynoszącego ok. 0.2 MPa,
 • w drugim – mierzy się rezystancję i przelicza jej wartość na wilgotność biopaliwa.

Zakres cenowy:

 

10

Rodzaj sprzętu: Wilgotnościomierz

Model: WTR-2

Opis możliwości: jest nowoczesnym, elektronicznym przyrządem do orientacyjnego pomiaru wilgotności trocin, pyłów, wiórów, zrębków i innych rozdrobnionych odpadów drewna przeznaczonych do spalania. Wilgotnościomierz działa na zasadzie pomiaru rezystancji (oporności) sprasowanej próbki. Pomiaru dokonuje się w dwóch etapach:

 •  w pierwszym – zagęszcza się badaną próbkę do zawsze takiego samego ciśnienia, wynoszącego ok. 0.2 MPa,
 • w drugim – mierzy się rezystancję i przelicza jej wartość na wilgotność drewna.

Zakres cenowy:

 

9

Rodzaj sprzętu: Wilgotnościomierz

Model: WTR-1N

Opis możliwości: jest nowoczesnym, elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności trocin, pyłów, wiórów, zrębków i innych rozdrobnionych odpadów drewna oraz słomy ciętej i siana. Można nim również mierzyć wilgotność słomy w belach. W tym celu należy wyrwać garść słomy, zmiąć ją w dłoniach i dalej postępować tak, jak ze słomą ciętą.

Zakres cenowy:

 

11

Rodzaj sprzętu: Wilgotnościomierz

Model: Protimeter MMS

Opis możliwości:

 • pomiar wilgotności materiałów budowlanych i drewna (% wilg. bezwzgl.)
 • pomiar wilgotności powietrza (% wilg. bezwzgl.)
 • pomiar temperatury powierzchni (°C)
 • szeroki zakres pomiarowy (7 – 99% wilg. bezwzgl.)
 • czytelny wyświetlacz LCD
 • pomiar inwazyjny (igłowy)
 • pomiar bezinwazyjny (radiowy)

Zakres cenowy:

 

12

Rodzaj sprzętu: Wilgotnościomierz

Model: Protimeter

Opis możliwości: możliwość podłączenia zewnętrznej sondy młotkowej, do pomiarów podpowierzchniowych (opcja).

Osiem zaprogramowanych skal kalibracyjnych – pomiar 150 gatunków drewna.

Automatyczna korekta temperaturowa (wymaga opcjonalnej sondy temperaturowej BLD5059)

Zakres cenowy:

 

1

Rodzaj sprzętu: Kalorymetr

Model: Parr 6100 Calorimeter

Opis możliwości: mierzy wartość kaloryczną ciał stałych.

Zakres cenowy:

 

2

Rodzaj urządzenia: Analizator widma

Model: GSP-830

Opis możliwości:

Zakres cenowy:

3

POWRÓT