Loading
sty 24, 2015

Umowa współpracy z SPIN-US Sp. z o.o. Uniwersytet Śląski podpisana!

Wspólne prace badawczo-rozwojowe, działania promocyjne, wymiana doświadczeń, to tylko niektóre z celów, jakie zakłada porozumienie o współpracy jakie zawarliśmy ze spółką celową Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US Sp.o.o.

„Jestem przekonany, że wymiana naszych doświadczeń w zakresie kooperacji nauki i biznesu przyczyni się do rozwoju innowacyjności nie tylko na poziomie regionów w których działają spółki. Nasze działania w ramach współpracy będą również dążyły do sieciowania biznesu na poziomie woj. lubuskiego i śląskiego” – mówi prezes CEO Radosław Grech.

Współpraca ma na celu wzajemny rozwój jak również aktywność na rzecz interesów własnych i dobra publicznego oraz wzmocnienie pozycji obu spółek w kontekście działań zmierzających do łączenia sfery nauki z biznesem.

SPIN-US Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Śląskiego. Podstawowy kierunek działań Spółki SPIN-US Sp. z o.o. stanowi komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii powstałych na Uniwersytecie Śląskim oraz transfer wiedzy z Uniwersytetu Śląskiego do gospodarki celem budowania współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu.
http://www.spin.us.edu.pl/