Loading

Szkolenie z montażu instalacji kolektorów słonecznych

Poprawny montaż sprzętu fotowoltaicznego jest niezbędny dla jego prawidłowego, efektywnego działania. Dlatego wskazujemy w jaki sposób powinny przebiegać instalacje kolektorów słonecznych, skupiając się zarówno na kwestiach technicznych, prawnych, jak i praktycznych. W ciągu dwóch do pięciu dni będą Państwo nie tylko w stanie odpowiednio dobrać odpowiednie komponenty systemu, ale również poprawnie podłączyć sprzęt. Ponadto nie tylko nabędą Państwo umiejętności praktyczne, ale również teoretyczne, tłumacząc wszystkie zaistniałe zjawiska fizyczne.

Nasze szkolenia kierowane są do pracowników MŚP, JST, powiązanych przedsiębiorstw, a także osób prywatnych.

 otwarta

edukacja

2-5 dni

dostępność usługi

typ usługi

czas trwania

nabycie kompetencji w zakresie instalacji kolektorów słonecznych.

zakres usługi

  1. Zagadnienia ogólne. podstawy stosowania słonecznych systemów grzewczych

1.1. Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące ich stosowania i wykorzystania

1.2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń

1.3. Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów (solar keymark)

1.4. Podstawowe terminy i definicje

  1. Podstawy teoretyczne słonecznych systemów grzewczych

2.1. Podstawowe terminy i wielkości dotyczące promieniowania

2.2. Podstawowe parametry słonecznych systemów grzewczych

2.3. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne

  1. Budowa, rodzaje oraz zasady działania słonecznych systemów grzewczych

3.1. Kolektory słoneczne – budowa i zasady działania

3.2. Magazynowanie energii słonecznej

3.3. Słoneczne systemy grzewcze – typy i zasady działania t p

3.4. Stosowanie płynów w słonecznych systemach grzewczych

3.5. Magazynowanie energii słonecznej

3.6. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne

  1. Słoneczne systemy grzewcze – zasady doboru

4.1. Zasady doboru słonecznych systemów grzewczych wody ciepłej użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania

4.2. Identyfikacja układów i ich elementów w systemach aktywnych i pasywnych, w tym ich konstrukcji mechanicznej, określanie umiejscowienia elementów oraz konfiguracji i układu systemu

4.3. Wybór optymalnych rozwiązań technicznych

4.4. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne

  1. Wydajność kolektorów słonecznych

5.1. Określanie lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, w szczególności z uwzględnieniem zacienienia, dostępu energii słonecznej lub klimatu, oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu

5.2. Schematy z zastosowaniem kolektorów słonecznych – warianty

5.3. Analiza wydajności kolektorów słonecznych

5.4. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne

  1. Instalacja kolektorów słonecznych

6.1. Instalacja kolektorów ze względu na położenie

6.2. Instalacja hydrauliczna kolektorów słonecznych

6.3. Instalacja i konfigurowanie układu automatyki

6.4. Kontrola regulacji parametrów instalacji słonecznych systemów grzewczych

6.5. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne

  1. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym słonecznych systemów grzewczych

7.1. Badanie właściwości płynów

7.2. Czyszczenie filtrów

7.3. Kontrola szczelności i ciśnienia

7.4. Kontrola nastaw w układzie automatyki

7.5. Kontrola stanu izolacji termicznej

7.6. Błędy w instalacjach i ich usuwanie

program usługi

Harmonogram usługi

termin 1: 23-27.01.2017 oraz 30.01-03.02.2017

termin 2: 06-10.03.2017 oraz 27-31.03.2017

termin 3: 19-23.06.2017 oraz 26-30.06.2017

  • istnieje możliwość ustalenie terminów indywidualnie.

grupa docelowa 

osoby prywatne, pracownicy firm, MŚP, JST

prowadzący

ewaluacja usługi

dodatkowe informacje

 

Uwaga! Możliwość skorzystania z pomocy de minimis >>> Sprawdź możliwości.

POWRÓT