Loading
21 maja, 2015

Projektowanie fotowoltaiki

     Ocena potencjału lokalizacji instalacji fotowoltaicznej

 1. Określenie  uwarunkowań terenowych działki dla naziemnych instalacji fotowoltaicznych na podstawie dostępnych mapek i wizji lokalnej.
 2. Określenie możliwej do zainstalowania mocy źródła PV uwzględniając zamiary inwestora.
 3. Określenie konieczności i możliwości uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej.
 4. Analiza technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.
 1. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych
 1. Opracowanie wstępnego projektu instalacji fotowoltaicznej.
 2. Koncepcja techniczno-ilościowa instalacji obejmująca dobór paneli, stelaży, inwerterów, zabezpieczeń, onitoringu i kabli na terenie farmy wraz z kosztorysem inwestorskim (z kosztami materiałów, montażu i ewentualnymi pracami niwelacji terenu).
 3. Koncepcja techniczno-ilościowa przyłącza obejmująca dobór stacji transformatorowej z układem  pomiarowym, kabli i przyłącza do sieci.
 4. Wycena bieżących kosztów eksploatacji farmy (konserwacja, naprawy, ubezpieczenie, ochrona, monitoring i inne).
 1. Prognoza rocznej produkcji energii realizowana na podstawie statystycznych danych meteorologicznych i sprawności zaprojektowanych komponentów farmy.
 2. Prognoza rocznych przychodów, obejmująca przychody z tytułu sprzedaży wyprodukowanej energii oraz z tytułu oszczędności poprzez zużycie wyprodukowanej energii na potrzeby własne.
 3. Analiza finansowa planowanej inwestycji
 1. Określenie czasu zwrotu inwestycji.
 2. Określenie rentowności.
 3. Określenie rocznego Cash Flow (przepływu pieniężnego).