Loading
21 maja, 2015

Instalacje kolektorów słonecznych

  1. Zagadnienia ogólne. podstawy stosowania słonecznych systemów grzewczych

1.1. Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące ich stosowania i wykorzystania

1.2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń

1.3. Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów (solar keymark)

1.4. Podstawowe terminy i definicje

  1. Podstawy teoretyczne słonecznych systemów grzewczych

2.1. Podstawowe terminy i wielkości dotyczące promieniowania

2.2. Podstawowe parametry słonecznych systemów grzewczych

2.3. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne

  1. Budowa, rodzaje oraz zasady działania słonecznych systemów grzewczych

3.1. Kolektory słoneczne – budowa i zasady działania

3.2. Magazynowanie energii słonecznej

3.3. Słoneczne systemy grzewcze – typy i zasady działania t p

3.4. Stosowanie płynów w słonecznych systemach grzewczych

3.5. Magazynowanie energii słonecznej

3.6. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne

  1. Słoneczne systemy grzewcze – zasady doboru

4.1. Zasady doboru słonecznych systemów grzewczych wody ciepłej użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania

4.2. Identyfikacja układów i ich elementów w systemach aktywnych i pasywnych, w tym ich konstrukcji mechanicznej, określanie umiejscowienia elementów oraz konfiguracji i układu systemu

4.3. Wybór optymalnych rozwiązań technicznych

4.4. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne

  1. Wydajność kolektorów słonecznych

5.1. Określanie lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, w szczególności z uwzględnieniem zacienienia, dostępu energii słonecznej lub klimatu, oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu

5.2. Schematy z zastosowaniem kolektorów słonecznych – warianty

5.3. Analiza wydajności kolektorów słonecznych

5.4. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne

  1. Instalacja kolektorów słonecznych

6.1. Instalacja kolektorów ze względu na położenie

6.2. Instalacja hydrauliczna kolektorów słonecznych

6.3. Instalacja i konfigurowanie układu automatyki

6.4. Kontrola regulacji parametrów instalacji słonecznych systemów grzewczych

6.5. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne

  1. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym słonecznych systemów grzewczych

7.1. Badanie właściwości płynów

7.2. Czyszczenie filtrów

7.3. Kontrola szczelności i ciśnienia

7.4. Kontrola nastaw w układzie automatyki

7.5. Kontrola stanu izolacji termicznej

7.6. Błędy w instalacjach i ich usuwanie