Loading
marzec 15, 2021

Poszukiwany – KIEROWNIK PRAC BADAWCZYCH

Rozwijamy się, chcemy więcej, lepiej, inaczej … dlatego do naszego zespołu szukamy osoby, która na hasło „prace badacze” czuje, że szybciej bije jej serce i oczy otwierają się szeroko.

A dodatkowo ma:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: energetyka i pokrewne
 • wiedzę i znajomość zagadnień związanych energetyką, odnawialnymi źródłami energii, ochroną środowiska
 • 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i/lub europejskich)
 • zna przepisy regulujące finansowanie projektów badawczo-rozwojowych
 • zna zasady realizacji projektów realizowanych przy zewnętrznym wsparciu finansowym
 • umiejętności interpersonalne, z łatwością nawiązuje i podtrzymuje kontakty
 • wiedzę z zakresu zarządzania
 • zdolności organizacyjne, negocjacyjne, logicznego i twórczego myślenia
 • dążenie do stałego pogłębiania wiedzy oraz stymulowania rozwoju zawodowego i naukowego własnego oraz współpracowników
 • znajomość oprogramowania związanego z zarzadzaniem projektami
 • prawo jazdy kat. B

To tak oficjalnie i formalnie, a mówiąc krótko, osoby, której poniższe zadania nie są obce a ich realizacja sprawia frajdę:

 • planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności badawczej zespołu naukowego
 • ustalanie celów i zadań poszczególnym członkom zespołu badawczego
 • przygotowanie planu i harmonogramu prac
 • przygotowywanie projektów, programów badawczych i ich kosztorysów
 • przygotowanie założeń merytorycznych poszczególnych etapów projektu
 • zatwierdzanie procedur i instrukcji metodycznych
 • prowadzenie nadzoru nad klasyfikacją i opracowaniem zebranego materiału służącego do analiz i raportów
 • kierowanie całością prac i zatwierdzanie ich rezultatów
 • nadzorowanie opracowywania nowych projektów, procesów technologicznych oraz doskonalenie stosowanych metodologii
 • monitorowanie realizacji budżetu projektu
 • prezentowanie wyników projektu oraz kontrola stopnia zgodności uzyskanych wyników z założonymi
 • zatwierdzanie sprawozdań z badań wraz z opiniami i interpretacją wyników
 • monitorowanie kamieni milowych projektu
 • umiejętność pracy w oparciu o dokumenty normatywne
 • organizacja pracy zgodnie z obowiązującym systemem jakości ISO
 • publikowanie wyników badań i osiągnięć w specjalistycznych wydawnictwach oraz przedstawia je na branżowych seminariach i sympozjach
 • motywowanie i tworzenie odpowiednich warunków do zdobywania stopni i tytułów naukowych przez pracowników
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi, dbałość o kontakty i ustalenia z przedstawicielami jednostek lub firm współpracujących

Tak właśnie widzimy KIEROWNIKA PRAC BADAWCZYCH w Centrum Energetyki Odnawialnej.

Zainteresowany? Zainteresowana? Nie czekaj, napisz do nas jak najszybciej, chętnie opowiemy dlaczego warto z nami współpracować.

Nie wszystkie zadania znasz z praktyki? Twoja lista jest trochę krótsza, ale wiesz, że właśnie tego szukasz ? Wyślij nam swoje CV i daj znać krótko, że masz energię i moc by do nas dołączyć.

CV wyślij na maila: info@centrumenergetyki.com.pl