Loading

Usługi doradcze

 • doradztwo formalno-prawne,
 • doradztwo techniczne,
 • doradztwo wdrożeniowe,
 • opinie technologiczne dokumentacji projektowych, technologicznych.

zakres usługi

 • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
 • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
 • zbieranie danych
 • praca w terenie
 • analiza
 • raport
 • spotkanie końcowe

harmonogram prac

Uwaga! Możliwość skorzystania z pomocy de minimis >>> sprawdź szczegóły.

POWRÓT

 dodatkowe informacje