Loading

Realizacja projektów badawczych

 • przygotowanie merytoryczne projektów badawczych,,
 • organizacja zespołów badawczych,
 • przygotowanie szczegółowego programu badań,
 • przeprowadzenie badań i analiz poprzedzających badania właściwe,
 • realizacja właściwego procesu badawczego,
 • raportowanie i opracowanie dokumentacji badawczej,
 • przegotowanie procedur badawczych,
 • przygotowanie procesu ochrony własności intelektualnej.

zakres usługi

 • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
 • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
 • zbieranie danych
 • praca w terenie
 • analiza
 • raport
 • spotkanie końcowe

harmonogram usługi

przedsiębiorstwa,  jednostki naukowe

grupa docelowa

tak

Uwaga! Możliwość skorzystania z pomocy de minimis >>> sprawdź szczegóły.

POWRÓT

ewaluacja usługi

dodatkowe informacje