Loading

Projekty farm wiatrowych, systemów hybrydowych, instalacji fotowoltaicznych

CEO

Świadczmy usługi dla instytucji i firm w zakresie przygotowywania profesjonalnych planów technicznych dla inwestycji ekologicznych. Mogą to być projekty systemów hybrydowych, instalacji fotowoltaicznych, gospodarki niskoemisyjnej, a także farm wiatrowych. Przeprowadzimy prace w terenie, umożliwiające zebranie kompletnych danych dotyczących warunków środowiskowych oraz ich efektywnego wykorzystania, przeanalizujemy wszystkie informacje, a także zaprezentujemy je przejrzyście w raporcie.

Każda farma wiatrowa, a także przygotowane przez nas projekty instalacji fotowoltaicznych, systemów hybrydowych oraz plany gospodarki niskoemisyjnej pozwolą Państwu płynnie zrealizować inwestycję, mając pewność, że będzie ona funkcjonowała efektywnie.

otwarte

projekt

dostępność usługi

rodzaj usługi

 • farma wiatrowa,
 • projekt systemów hybrydowych,
 • projekt instalacji fotowoltaicznych,
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • programy funkcyjno – użytkowe.

 

zakres usługi

 • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
 • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
 • zbieranie danych
 • praca w terenie
 • analiza
 • raport
 • spotkanie końcowe

harmonogram usługi

informacje dodatkowe o usłudze

Uwaga! Możliwość skorzystania z pomocy de minimis. Sprawdź szczegłówy

POWRÓT