Loading

Projekty farm wiatrowych, systemów hybrydowych, instalacji fotowoltaicznych

CEO

Świadczmy usługi dla instytucji i firm w zakresie przygotowywania profesjonalnych planów technicznych dla inwestycji ekologicznych. Mogą to być projekty systemów hybrydowych, instalacji fotowoltaicznych, gospodarki niskoemisyjnej, a także farm wiatrowych. Przeprowadzimy prace w terenie, umożliwiające zebranie kompletnych danych dotyczących warunków środowiskowych oraz ich efektywnego wykorzystania, przeanalizujemy wszystkie informacje, a także zaprezentujemy je przejrzyście w raporcie.

Każda farma wiatrowa, a także przygotowane przez nas projekty instalacji fotowoltaicznych, systemów hybrydowych oraz plany gospodarki niskoemisyjnej pozwolą Państwu płynnie zrealizować inwestycję, mając pewność, że będzie ona funkcjonowała efektywnie.

 • farma wiatrowa,
 • projekt systemów hybrydowych,
 • projekt instalacji fotowoltaicznych,
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • programy funkcyjno – użytkowe.

 

zakres usługi

 • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
 • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
 • zbieranie danych
 • praca w terenie
 • analiza
 • raport
 • spotkanie końcowe

harmonogram usługi

informacje dodatkowe o usłudze

Uwaga! Możliwość skorzystania z pomocy de minimis. Sprawdź szczegłówy

POWRÓT