Loading

BROKER INNOWACJI

 

Centrum Energetyki Odnawialnej BROKEREM INNOWACJI w ramach projektu „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020″
Zapewniamy:
– kompleksowa pomoc przy wyborze Wykonawcy Usługi dla danego Wnioskodawcy. Rozumie się przez to min. wskazanie jednostek naukowo – badawczych o odpowiednim potencjale do realizacji Usługi, a także pomoc w dopełnieniu procedury wyboru Wykonawcy,
– wsparcie w kontaktach z jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami, parkami naukowo – technologicznymi (potencjalni Wykonawcy). Stworzenie odpowiedniej płaszczyzny do kontaktów między Wykonawcą Usługi a Grantobiorcą, organizacja spotkań, uczestnictwo w tych spotkaniach,
– doradztwo i wsparcie w procesie transferu wiedzy i technologii do MŚP,
– nadzorowanie wszystkich etapów przebiegu realizacji Usługi świadczonej przez Wykonawcę, pomoc w procesie realizacji Bonu na innowacje,
– wsparcie w rozliczeniu Usługi,
– sporządzenie szczegółowego raportu końcowego (zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Operatora), podsumowującego przebieg oraz efekty pracy Brokera innowacji,
– broker innowacji będący osobą fizyczną (nie dotyczy IOB) jest zobowiązany do wypełniania karty czasu pracy (na wzorze przygotowanym przez Operatora). Karta czasu pracy musi być zdana razem z raportem końcowym Brokera innowacji.

Masz POMYSŁ, POTRZEBĘ ANALIZY? Zadzwoń tel. 533 904 061 i umów się na spotkanie.