Loading

Audyt transportu

otwarta

zamknięta

dostępność usługi

typ usługi

 • różne środki transportu drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego
 • transport o różnym zasięgu od lokalnego do długodystansowego
 • różne transportowane dobra (głównie towary i ludzie)

zakres usługi

 • ocena efektywności w każdym okresie, w zakresie efektywności energetycznej i współczynnika załadunku
 • czynniki mające wypływ na zużycie energii, zależne lub niezależne od auditowanej organizacji
 • planowanie, harmonogramy, wybory topografii dróg i zagadnienia związane z trasami
 • czynniki mające wypływ na jakość towarów
 • możliwości doskonalenia umiejętności personelu
 • oddziaływanie różnych energetycznych wpływów na produktywność
 • eksploatacja i utrzymanie pojazdu
 • remont, wybór i wymiana pojazdu
 • segmentacja floty
 • ocena zapisów zużycia energii i ich wpływ na dokładność dostępnych danych
 • ocena sugerowanej efektywności energetycznej

program usługi

 • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
 • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
 • zbieranie danych
 • praca w terenie
 • analiza
 • raport
 • spotkanie końcowe
POWRÓT

harmonogram usługi