Loading

Audyt systemów oświetlenia

Właściwy dobór opraw w budynku może wpłynąć właściwie na każdy aspekt działania przedsiębiorstwa – od samopoczucia pracowników, po zwiększenie efektywności energetycznej, co przekłada się na oszczędności na rachunkach za elektryczność. Aby to osiągnąć wymagany jest audyt oświetlenia, który z przyjemnością dla Państwa przeprowadzimy. Wykonujemy między innymi zbiorczą charakterystykę zastosowanego systemu, dobieramy bardziej optymalne rozwiązania, które przedstawiamy w raporcie, wraz z dołączoną oceną opłacalności. Poniżej szczegółowo przedstawiliśmy harmonogram działań.

 • audyt energetyczny systemu oświetlenia
 • określenie efektu ekologicznego
 • określenie efektu ekonomicznego przedsięwzięcia

zakres usługi

 • dane ogólne
 • charakterystyka energetyczna oświetlenia wbudowanego
 • opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
 • charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • wykaz dokumentów i danych źródłowych
 • inwentaryzacja techniczna systemu oświetlenia
 • opis techniczny systemu oświetlenia
 • zbiorcza charakterystyka systemu oświetlenia
 • ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień
 • dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia
 • ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia wbudowanego

program usługi

 • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
 • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
 • zbieranie danych
 • praca w terenie
 • analiza
 • raport
 • spotkanie końcowe
POWRÓT

harmonogram usługi