Loading

Audyt procesów technologicznych

otwarta

analiza

dostępność usługi

typ usługi

 • każda lokalizacja, w której wykorzystanie energii jest wynikiem procesu
 • proces może obejmować jedną lub kilka linii produkcyjnych, biura, laboratoria, centra badawcze, działy opakowaniowe i magazynowe o specyficznych warunkach pracy
 • audyt może objąć ogół procesów lub ich cześć

zakres usługi

 • informacje ogólne dotyczące funkcjonowania firmy
 • źródła energii
 • zarządzanie energią
 • transport, postępowanie z materiałami i produktami w zakładzie
 • proces produkcyjny
 • kotłownia
 • wymiana ciepła
 • sieci dystrybucji płynu
 • generatory energii mechanicznej, cieplnej i elektrycznej
 • dystrybucja energii elektrycznej i wyposażenie
 • chłodnie kominowe
 • agregaty chłodnicze
 • pompy
 • wentylatory
 • sprężone powietrze
 • system próżniowy
 • ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
 • ciepła woda użytkowa
 • Oświetlenie

program usługi

 • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
 • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
 • zbieranie danych
 • praca w terenie
 • analiza
 • raport
 • spotkanie końcowe
POWRÓT

harmonogram