Loading

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Obecnie wiele firm wydaje więcej pieniędzy na elektryczność, niż tego wymaga budynek oraz pracownicy. Najczęściej wina stoi po stronie nieprawidłowo lub nieoptymalnie zamontowanych i zastosowanych instalacji. Chętnie przeprowadzimy audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wykazując obszary wrażliwe oraz wskazując jakie zmiany mogą znacząco poprawić stan techniczny budynku, co przełoży się na lepszą wydajność wszystkich zastosowanych systemów.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmuje określenie Państwa potrzeb, przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących usługi, zebranie oraz przeanalizowanie danych, które zostaną przedstawione w postaci raportu, a także spotkanie podsumowujące dokonane czynności.

 • analiza możliwości oszczędzania energii w zależności od zakresu i celu audytu.

zakres usługi

 • ankieta
 • wskazanie obszarów wrażliwych
 • audyt wstępny
 • audyt efektywności energetyczne j  inwentaryzowanych obszarów

program usługi

 • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
 • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
 • zbieranie danych
 • praca w terenie
 • analiza
 • raport
 • spotkanie końcowe
POWRÓT

harmonogram usługi