Loading

Audyt termomodernizacyjny budynku

W zależności od Państwa potrzeb przeprowadzimy audyt termomodernizacyjny jednego bądź wszystkich systemów energetycznych znajdujących się na terenie obiektu. Nasze profesjonalne usługi obejmują między innymi takie czynności, jak przeprowadzenie inwentaryzacji wraz ze wstępną analizą stanu technicznego budynku, a także przedstawienie zmian, które zapewnią optymalne parametry instalacji. Wszystkie dokonane przez nas czynności zostaną przedstawione w postaci raportu, który możemy dodatkowo omówić z Państwem podczas spotkania końcowego.

otwarta

analiza

dostępność usługi

typ usługi

 

Ograniczony lub szeroki.

Ograniczony:

 • audyt jednego systemu lub jednej usługi energetycznej.

Szeroki:

 • audyt wszystkich systemów technicznych budynku wykorzystujących energię i wszystkich usług energetycznych (ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa)
 • kompleksowy audyt energetyczny, w tym wszystkie wykorzystania energii (obejmujące obudowę budynku, usługi techniczne budynku, domowe urządzenia elektryczne i wyposażenie).

zakres usługi

 • inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
 • ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 • dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

program usługi

 • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
 • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
 • zbieranie danych
 • praca w terenie
 • analiza
 • raport
 • spotkanie końcowe

POWRÓT

harmonogram usługi