Loading
wrz 20, 2015

Konferencja Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 30.09.2015

Aglomeracja zielonogórska

Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska”
oraz Centrum Energetyki Odnawialnej
serdecznie zapraszają na:

KONFERENCJĘ

Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 4 gmin
należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska.

Konferencja odbędzie się dnia:

30.09.2015

w siedzibie Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie,
ul.Armi Krajowej 51, 66-100 Sulechów tel. 68 352 01 01,
info@centrumenergetyki.com.pl

PLAN KONFERENCJI

Przywitanie Gości
Projekt „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 4 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska”
Plany gospodarki niskoemisyjnej Gminy Skąpe
Plany gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kargowa
Przerwa kawowa
Plany gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bojadła
Plany gospodarki niskoemisyjnej Gminy Gubin o statucie miejskim
Możliwości finansowania działań wynikających z PGN
Podsumowanie i dyskusja