Loading

NAGRODY I CERTYFIKATY

Zielona Firma 2022
Wyróżnienie przyznane przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową.
Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu 2022
Wyróżnienie przyznane przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową w kategorii mikroprzedsiębiorstwo.
Certyfikat Spełniania Środowiskowych Standardów Działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości
Certyfikat wydany przez Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.

Firma Godna Polecenia 2022
Wyróżnienie przyznane przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w porozumieniu z Radą Programową oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN.

Wiarygodny Partner w Ochronie Środowiska 2022
Wyróżnienie przyznane przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w porozumieniu z Radą Programową oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN.

Lider Przedsiębiorczości 2022
Nagroda dla Prezes CEO Radosława Grecha. Wyróżnienie przyznane przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w porozumieniu z Radą Programową oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN.
Polska Nagroda Innowacyjności 2022
Polska Nagroda Innowacyjności to program gospodarczy prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrodę otrzymują innowacyjne oraz kreatywne firmy, uczelnie, instytuty i instytucje działające w Polsce, których praca badawczo-rozwojowa wykorzystywana jest w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej intensywnego rozwoju.
EKOSTRATEGO 2020 i 2021
Wyróżnienie przyznawane podmiotom, których działalność cechuje się troską o stan naszej planety i stosowaniem innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań.

Firma Godna Polecenia 2020
Wyróżnienie przyznane przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w porozumieniu z Radą Programową oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN.

Wiarygodny Partner w Ochronie Środowiska 2020
Wyróżnienie przyznane przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w porozumieniu z Radą Programową oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN.

Lider Przedsiębiorczości 2020
Nagroda dla Prezes CEO Radosława Grecha. Wyróżnienie przyznane przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w porozumieniu z Radą Programową oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN.

Gapard Biznesu 2020
44 miejsce z 707 wyróżnionych w konkursie firm z woj. lubuskiego.

Nagroda Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019
„Symbole” są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorują firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży oraz wyróżniające się jakością zarządzania i działania. Celem programu jest także umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw w największych i najpoważniejszych w Polsce dziennikach: „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.Symbol 2019, to ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony od 9 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”.

Lubuski Lider Innowacji 2018
Nagroda w kategorii mikroprzedsiębiorstwa.

Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu 2018
Wyróżnienie w kategorii mikroprzedsiębiorstwa.

Prezes Wizjoner 2018
Nagroda w kategorii Prezes Wizjoner za CEO PVT – Panel fotowoltaiczny z układem odbioru energii cieplnej.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018
Nagroda dla CEO w kategorii 2018 wynalazek przyszłości za CEO PVT – Panel fotowoltaiczny z układem odbioru energii cieplnej.
Certyfikat ISO 9001:2015
Potwierdzając jakości oferowanych usług, a także dostosowując się do wymagań naszych klientów, w Centrum Energetyki Odnawialnej wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015. To standard, akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Tą światową jakość utrzymujemy co roku, dając naszym partnerom bezpieczeństwo i stabilność współpracy.

Nagroda Technologia Przyszłości 2016
Statuetka w kategorii „Technologia Przyszłości” dla Centrum Energetyki Odnawialnej za CEO PVT – Panel fotowoltaiczny z układem odbioru energii cieplnej – Targi Energetyczne ENEX.

Nagroda za propagowanie OZE w kategorii Człowiek 2013 dla Radosława Grecha
Prezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) przy PWSZ w Sulechowie Radosław Grech laureatem, objętej Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki, NAGRODY ZA PROPAGOWANIE OZE w kategorii Człowiek 2013 Nagroda przyznawana przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii to uhonorowanie za szczególną aktywność i działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii, ekologii oraz ochrony środowiska.
Inicjator wielu działań w zakresie OZE w wojewódzkim lubuskim, propagator idei odnawialnych źródeł energii zarówno w środowisku naukowych jak i wśród przedsiębiorców oraz lokalnych mieszkańców. Ceniony ekspert i opinio lider przez wiele renomowanych firm polskich i zagranicznych. Chętnie dzielący się wiedzą i swoim doświadczeniem, ciągle poszukujący nowych rozwiązań i możliwości rozwoju. Współautor nowych innowacyjnych produktów z dziedziny OZE, które niebawem wejdą na rynek. Za jego sprawą Centrum Energetyki Odnawialnej stało się ważnym punktem na mapie dla przedsiębiorców. Miejscem wymiany doświadczeń, wsparcia i doradztwa, gdzie oprócz teoretycznych aspektów OZE przybliża się te praktyczne. Jest główny motorem działania CEO i lubuskiego rynku OZE. „Wpuszcza” energię w biznes, zmienia sposób poszukiwania rozwiązań.

Ekoodpowiedzialni w biznesie.
Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie wyróżnione za promocję postawy proekologicznej w Polsce. Od 2011 roku firma ABRYS, właściciel portalu Ecomanager.pl, organizuje prestiżowy konkurs EKOODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE, w którym oceniane są inicjatywy przedsiębiorstw minimalizujące wpływ wytwarzanych produktów na środowisko. Jedną z kategorii, w której przyznawana jest nagroda to kategoria „Przedsiębiorstwo”, w ramach której nagrodzone zostają firmy, które w 2013 r. zrealizowały proekologiczne przedsięwzięcia oraz prowadziły politykę społecznej odpowiedzialności uwzględniając w swoich działaniach CSR. Wśród uczestników poprzednich edycji znaleźli się m.in. Danone, ZEW Niedzica, Carlsberg Polska, Unilever, Mazowiecka Spółka Gazownictwa oraz PKN Orlen, LOTOS i Dolina Nidy. W tym roku wyróżnienie w tej właśnie kategorii trafiło w ręce Centrum Energetyki Odnawialnej przy PWSZ w Sulechowie. Doceniona została innowacyjność obiektu i nowoczesność  zastosowanych  w nim rozwiązań, które w dużej mierze przyczyniają się do  minimalizowania wpływu instytucji  i wytwarzanych przez nią produktów na środowisko.  Istotną rolę odegrały również działania, które za sprawą Prezesa Zarządu Radosława Grecha podejmuje  Centrum Energetyki Odnawialnej  na rzecz szerzeniem wiedzy na tematy środowiskowe i edukacji ekologicznej. Działania prowadzone w obrębie CEO, ale również  te, które wychodzące poza jego ramy, na rzecz  społeczeństwa i lokalnego biznesu, podejmowane są często we współpracy z jednostkami samorządowymi i przedsiębiorcami.

Customer Success Story firmy Invensys za rok 2013.
W maju 2014 Centrum Energetyki Odnawialnej przy PWSZ w Sulechowie zastało uznane jako jedno z najciekawszych wdrożeń, nie tylko w Polsce , ale też na świecie, w kategorii Power, Customer Success Story firmy Invensys za rok 2013. Firmy o zasięgu międzynarodowym, która stale poszukuje nowych i unikalnych zastosowań swoich produktów, przedstawiając historię sukcesów swoich klientów, którzy w odpowiedzi na wyzwania z jakimi mierzą się w procesie swojej działalności, tworzą innowacyjne rozwiązania z użyciem systemów i aplikacji informatycznych i teleinformatycznych.

Innovatika 2012
Innovatika 2012- decyzją Kapituły Nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna Uczelnia” dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej
Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie członkiem Stowarzyszenia „Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej”, którego celem jest promocja energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej, istotnej dla rozwoju gospodarki regionu i zapewnienia jego bezpieczeństwa energetycznego, integracja przedsiębiorstw, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji otoczenia biznes działających w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Lubuski EUROLIDER 2011
„Lubuski EUROLIDER 2011” w kategorii „Innowacje” dla Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie.

OpenDays 2011 w Brukseli
Udział w OpenDays 2011 w Brukseli – prestiżowej imprezie promującej europejskie miasta i regiony, gdzie jako jeden z 9 innowacyjnych projektów z Polski zaprezentowane zostało interaktywne laboratorium CEO z możliwością sterowania poszczególnych źródeł energii oraz rejestracją parametrów technologicznych. Podczas OpenDays pokazano również sposoby niekonwencjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii.