Loading

OSIĄGNIĘCIA

Nagroda za propagowanie OZE w kategorii Człowiek 2013 dla Radosława Grecha
Prezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) przy PWSZ w Sulechowie Radosław Grech laureatem, objętej Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki, NAGRODY ZA PROPAGOWANIE OZE w kategorii Człowiek 2013 Nagroda przyznawana przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii to uhonorowanie za szczególną aktywność i działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii, ekologii oraz ochrony środowiska.
Inicjator wielu działań w zakresie OZE w wojewódzkim lubuskim, propagator idei odnawialnych źródeł energii zarówno w środowisku naukowych jak i wśród przedsiębiorców oraz lokalnych mieszkańców. Ceniony ekspert i opinio lider przez wiele renomowanych firm polskich i zagranicznych. Chętnie dzielący się wiedzą i swoim doświadczeniem, ciągle poszukujący nowych rozwiązań i możliwości rozwoju. Współautor nowych innowacyjnych produktów z dziedziny OZE, które niebawem wejdą na rynek. Za jego sprawą Centrum Energetyki Odnawialnej stało się ważnym punktem na mapie dla przedsiębiorców. Miejscem wymiany doświadczeń, wsparcia i doradztwa, gdzie oprócz teoretycznych aspektów OZE przybliża się te praktyczne. Jest główny motorem działania CEO i lubuskiego rynku OZE. „Wpuszcza” energię w biznes, zmienia sposób poszukiwania rozwiązań.
Ekoodpowiedzialni w biznesie.
Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie wyróżnione za promocję postawy proekologicznej w Polsce. Od 2011 roku firma ABRYS, właściciel portalu Ecomanager.pl, organizuje prestiżowy konkurs EKOODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE, w którym oceniane są inicjatywy przedsiębiorstw minimalizujące wpływ wytwarzanych produktów na środowisko. Jedną z kategorii, w której przyznawana jest nagroda to kategoria „Przedsiębiorstwo”, w ramach której nagrodzone zostają firmy, które w 2013 r. zrealizowały proekologiczne przedsięwzięcia oraz prowadziły politykę społecznej odpowiedzialności uwzględniając w swoich działaniach CSR. Wśród uczestników poprzednich edycji znaleźli się m.in. Danone, ZEW Niedzica, Carlsberg Polska, Unilever, Mazowiecka Spółka Gazownictwa oraz PKN Orlen, LOTOS i Dolina Nidy. W tym roku wyróżnienie w tej właśnie kategorii trafiło w ręce Centrum Energetyki Odnawialnej przy PWSZ w Sulechowie. Doceniona została innowacyjność obiektu i nowoczesność  zastosowanych  w nim rozwiązań, które w dużej mierze przyczyniają się do  minimalizowania wpływu instytucji  i wytwarzanych przez nią produktów na środowisko.  Istotną rolę odegrały również działania, które za sprawą Prezesa Zarządu Radosława Grecha podejmuje  Centrum Energetyki Odnawialnej  na rzecz szerzeniem wiedzy na tematy środowiskowe i edukacji ekologicznej. Działania prowadzone w obrębie CEO, ale również  te, które wychodzące poza jego ramy, na rzecz  społeczeństwa i lokalnego biznesu, podejmowane są często we współpracy z jednostkami samorządowymi i przedsiębiorcami.
Customer Success Story firmy Invensys za rok 2013.
W maju 2014 Centrum Energetyki Odnawialnej przy PWSZ w Sulechowie zastało uznane jako jedno z najciekawszych wdrożeń, nie tylko w Polsce , ale też na świecie, w kategorii Power, Customer Success Story firmy Invensys za rok 2013. Firmy o zasięgu międzynarodowym, która stale poszukuje nowych i unikalnych zastosowań swoich produktów, przedstawiając historię sukcesów swoich klientów, którzy w odpowiedzi na wyzwania z jakimi mierzą się w procesie swojej działalności, tworzą innowacyjne rozwiązania z użyciem systemów i aplikacji informatycznych i teleinformatycznych.
Innovatika 2012
Innovatika 2012- decyzją Kapituły Nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna Uczelnia” dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.
Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej
Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie członkiem Stowarzyszenia „Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej”, którego celem jest promocja energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej, istotnej dla rozwoju gospodarki regionu i zapewnienia jego bezpieczeństwa energetycznego, integracja przedsiębiorstw, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji otoczenia biznes działających w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Lubuski EUROLIDER 2011
„Lubuski EUROLIDER 2011” w kategorii „Innowacje” dla Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie.
OpenDays 2011 w Brukseli
Udział w OpenDays 2011 w Brukseli – prestiżowej imprezie promującej europejskie miasta i regiony, gdzie jako jeden z 9 innowacyjnych projektów z Polski zaprezentowane zostało interaktywne laboratorium CEO z możliwością sterowania poszczególnych źródeł energii oraz rejestracją parametrów technologicznych. Podczas OpenDays pokazano również sposoby niekonwencjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii.