Loading

O nas

Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, działającym przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Główne obszary funkcjonowania CEO skupiają się wokół prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej zarówno w obszarze energii elektrycznej jak i cieplnej, a także mikrokogeneracjii trigeneracji energii.

Projekt UE

Projekt „Hala Laboratoryjna Energooszczędna-ekologiczna dla Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii” był współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowity koszt wyniósł ponad 15 mln zł. Unia dofinansowała 85% tej kwoty, reszta dopłaciło Ministerstwo Nauki. Inwestycja polegała na budowie i wyposażeniu energooszczędnego budynku laboratorium energetyki odnawialnej.

Wyposażenie

Wszystkie odnawialne źródła energii (elektryczne i cieplne) połączone są w wieloźródłowy system pozwalający na optymalizację zasilania, z uwagi na kryterium efektywności ekonomicznej. Oprzyrządowanie laboratorium pozwala na równoległą pracę różnych źródeł energii odnawialnej i określenie ich parametrów pracy w warunkach geograficznych i klimatycznych województwa lubuskiego. Multiźródłowy, i nie tylko, system jest systemem otwartym, co umożliwia w przyszłości dołączanie kolejnych urządzeń. Całość instalacji sterowana jest za pomocą, kontrolera GE Intelligent Platforms z rodziny PACSystems RX3i, pracującego w systemie HotStandby Redundancy. Redundancja zapewniona jest na poziomach jednostek nadrzędnych (procesorów, kaset bazowych, zasilaczy, modułów komunikacyjnych) łączy sterujących i synchronizacji oraz sieci Ethernet.

W celu stałego monitoringu sterowania i badania, źródła energii są wyposażone w czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Całość tworzy system pomiarowy pozwalający na badanie oraz ocenę parametrów zastosowanych urządzeń. Zarówno system automatyki, jak i system pomiarowy zintegrowany jest za pomocą nadrzędnego systemu BMS. Platforma Systemowa Wonderware. Z jej poziomu możliwe jest zarządzanie całym obiektem.

BMS System

Do systemu BMS włączone są jednostki centralne redundantnego układu sterowania, stacje operatorskie (40 lokalnych w laboratoriach, 5 zdalnych), przemysłowe panele operatorskie, mierniki parametrów sieci oraz systemy: pomiarowy, KNX, dozorowy i oświetlenia zewnętrznego. Oprogramowanie zapewnia możliwość zarządzania systemem ciepłowniczym i elektrycznym, w celu różnorodnej konfiguracji odnawialnych źródeł energii. W zależności od występujących potrzeb, obiektem można sterować albo

za pomocą stacji operatorskich albo za pomocą panel operatorskich, znajdujących się na elewacjach szaf automatyki. Stacje operatorskie umożliwiają dostęp do całości zintegrowanego systemu sterowania, włączając w to zarówno układy EIB/KNX jak układy dozorowe. Obiekt integruje następujące źródła energii cieplnej:

 • Powietrzna pompa ciepła, produkująca ciepło przy temperaturze zewnętrznej 15oC.
 • Powietrzna pompa ciepła, produkująca ciepło przy temperaturze zewnętrznej nawet -25oC.
 • Pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym, która energie cieplną czerpie z czterech odwiertów o głębokości 80 metrów, połączonych ze sobą w pomiarowej studni zbiorczej, gdzie zamontowane zostały elementy pomiarowe (czujniki ciśnienia, przepływui temperatury) oraz automatyki (elektrozawory pozwalające na różnorodną konfiguracje odwiertów).
 • Dodatkowo, w układzie tym znajduje się dodatkowy kontrolny, który służy do badania temperatury gruntu na różnych głębokościach. Czujniki rozmieszczone są co 10 m, natomiast ostatnie 10 m przy gruncie obserwowane jest co 1 m.
 • Kocioł kondensacyjny, zasilany gazem ziemnym, jako jedno z powszechnie stosowanych źródeł ciepła montowanych w domkach jednorodzinnych.
 • Sprężarkowa pompa ciepła małej mocy. Urządzenie ma charakter demonstracyjny, stąd też posiada demontowaną obudowę, co ułatwia sporządzanie bilansów mocy poszczególnych komponentów tego urządzenia.
 • Piec na biomasę wraz z zasobnikiem paliwa i automatycznym ślimakowym podajnikiem.
 • Kominek z płaszczem wodnym, stanowiący kolejny przykład źródła ciepła, powszechnie stosowanego w budownictwie jednorodzinnym.
 • Próżniowy kolektor słoneczny z panelem fotowoltaicznym.
 • Płaski kolektor słoneczny.

Z kolei źródła energii elektrycznej stanowią:

 • Monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne.
 • Polikrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne.
 • Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne.

Wymienione ogniwa zainstalowane są na konstrukcji nadążnej o poziomej i pionowej osi obrotu. Jej zadaniem jest podążanie za słońcem, zgodnie z zegarem astronomicznym dla danego położenia geograficznego.

 • Elastyczne panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu laboratorium.
 • Mikroturbina trigeneracyjna (produkująca jednocześnie energię elektryczną, ciepło chłód).
 • Generator wiatrowy o pionowej osi obrotu.
 • Generator wiatrowy o poziomej osi obrotu i ustawiający się do kierunku wiatru.
 • Ogniwo paliwowe, wytwarzające energię elektryczną z wodoru.

W skład układu wchodzą ponadto elektrolizer, służący do wytwarzania wodoru z wody destylowanej; destylator, do oczyszczania wody oraz butle wodorowe,stanowiące magazyn do gromadzenia wodoru.

Źródła energii

 • Monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne.
 • Polikrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne.
 • Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne.

Wymienione ogniwa zainstalowane są na konstrukcji nadążnej o poziomej i pionowej osi obrotu. Jej zadaniem jest podążanie za słońcem, zgodnie z zegarem astronomicznym dla danego położenia geograficznego.

 • Elastyczne panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu laboratorium.
 • Mikroturbina trigeneracyjna (produkująca jednocześnie energię elektryczną, ciepło chłód).
 • Generator wiatrowy o pionowej osi obrotu.
 • Generator wiatrowy o poziomej osi obrotu i ustawiający się do kierunku wiatru.
 • Ogniwo paliwowe, wytwarzające energię elektryczną z wodoru.

W skład układu wchodzą ponadto elektrolizer, służący do wytwarzania wodoru z wody destylowanej; destylator, do oczyszczania wody oraz butle wodorowe,stanowiące magazyn do gromadzenia wodoru.

POWRÓT