Loading

Laboratoria

Laboratotium Technologii Elektroenergetycznych
Integruje 8 różnych źródeł elektrycznych m.in. różnego rodzaju generatory wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, w tym zainstalowane na konstrukcji nadążnej za słońcem, ogniwa paliwowe oraz mikroturbinę kogeneracyjną. Podobnie jak w laboratorium technologii cieplnej został zbudowany system pomiarowo-sterujący wyposażony w precyzyjne analizatory jakości energii elektrycznej.
Laboratorium Technologii Cieplnej
Laboratorium w którym zainstalowanych jest 10 różnych źródeł ciepła m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła gruntowe i powietrzne, piec na biomasę oraz mikrokturbina kogeneracyjna. Dodatkowo wykonane przyłącza pozwalają na dołączanie innych źródeł energii cieplnej, celem ich długotrwałego badania i testowania, wyznaczania charakterystyk, a także współdziałania z innymi systemami energetyki cieplnej. Integracja urządzeń realizowana jest przez nadrzędny system pomiarowo-sterujący. Wszystkie zainstalowane dodatkowo przyłączane źródła energii cieplnej są wyposażone w przetworniki pomiarowe temperatury, ciśnienia i przepływu. Przetworniki te są częścią systemu pomiarowo-sterującego, który zapewnia także archiwizację danych pomiarowych i wyznaczanych parametrów badanych urządzeń energetyki cieplnej.
Laboratorium Przemysłowych Systemów Informatycznych
Laboratorium pozwala na weryfikację różnych wariantów przemysłowych systemów sterowania, zarówno w obszarze sterowania nadrzędnego, jak i bezpośredniego, w tym systemów klasy SCADA. Tym samym możliwe jest projektowanie i testowanie systemów wizualizacji i sterowania dla przemysłowych układów automatyki, nie tylko ukierunkowanych na źródła energii odnawialnej. Innym obszarem tego laboratorium jest badanie i konfiguracja systemów Inteligence Building, np. EIB/KNX.
Laboratorium Efektywności Energetycznych
W laboratorium prowadzone są badania związane z efektywnością energetyczną, m.in. przenikalnością cieplną różnego rodzaju materiałów budowlanych i izolacyjnych powszechnie stosowanych w budownictwie jak. Jednocześnie aparatura badawcza zgromadzona w laboratorium może być wykorzystywana w innych obszarach badawczych. Przykładowo kamery termowizyjne mogą być zastosowane do badania rozkładu temperatury w uzwojeniach maszyn elektrycznych, rozdzielniach elektrycznych i szafach sterowniczych. Innym obszarem badań są także kwestie związane z systemami oświetleniowymi.
Laboratorium Wielkości Energetycznych
Wyposażone m.in. w kalorymetr do badania kaloryczności różnego rodzaju paliw, analizatory spalin, piece kalibracyjne do badania czujników temperatury, kalibratory czujników ciśnienia, a także w aparaturę pomiarową do badania warunków mikroklimatu w pomieszczeniach.
Laboratorium Przetwarzania Energii Elektrycznej
Wyposażone jest w specjalistyczne stanowiska badawcze umożliwiające prowadzenie badań urządzeń i napędów elektrycznych.