Loading

Jak to działa

Integrowanie źródeł energii, jak i sterowanie całym obiektem, w szczególności sterowanie poszczególnymi urządzeniami, oraz elementami budynku inteligentnego, realizowane jest w hierarchicznym układzie sterowania, na która składają się:

 • 2 kontrolery PACSystems RX3i firmy GE Intelligent Platforms, pracujące w układzie gorącej rezerwacji (ang. hot standby redundancy).
 • Panele operatorskie Wonderware.
 • System BMS, Platforma Systemowej Wonderware (dwa serwerów aplikacyjne, pracujące w układzie redundancji, serwer danych historycznych oraz serwer informacyjny. Instalacja obejmuje dostęp do 25 000 parametrów procesowych.

Wdrożony system BMS integruje ze sobą następujące systemy:

 • Sterowanie oraz monitorowanie oświetlenia wewnętrznego wykonanego technologii EIB/KNX – system inteligentnego sterowania oświetleniem hal laboratoryjnych, pomieszczeń seminaryjnych i pomieszczeń pracowniczych.
 • Sterowanie oświetleniem zewnętrznym.
 • Sterowanie ogrzewaniem – system inteligentnego sterowania ogrzewaniem.,
 • Rejestracja zdarzeń oraz nadzorowanie i programowanie systemów inteligentnego budynku.
 • Monitorowanie lokalnego zużycia energii elektrycznej i cieplnej we wskazanych obszarach budynku
 • Gromadzenie danych pomiarowych oraz możliwość realizacji prac badawczych.
 • Wizualizacja i zdalne monitorowanie inteligentnego budynku.
 • Rejestracja zdarzeń i sterowanie systemem dozoru.
 • Rejestracja zdarzeń z systemu monitoringu.
 • Rejestracja zdarzeń z systemu ppoż.

Szeroko rozwinięta i bogato wyposażona baza laboratoryjna pozwala również na realizację usług szkoleniowych w zakresie źródeł energetyki odnawialnej, automatyki systemów energetycznych oraz tworzenia systemów wizualizacji i monitorowania.

POWRÓT