Loading
21 maja, 2015

Instalacje fotowoltaiczne montaż

1. Zagadnienia ogólne. podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych

1.1. Historia i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w europie i na świecie

1.2. Korzyści ekonomiczne, środowiskowe, społeczne stosowania fotowoltaiki

1.3. Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki

1.4. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń

1.5. Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów

1.6. Podstawowe terminy i definicje

  1. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych

2.1. Ogniwo słoneczne – budowa i zasady działania

2.3. Rodzaje systemów fotowoltaicznych

2.4. Urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych

  1. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych

3.1 Wybór rozwiązań technicznych

3.2. Profile energetyczne odbiorników

3.3. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych

3.4. Wymiarowanie systemu

3.5. Autonomiczne systemy fotowoltaiczne

3.6. Podłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej

3.7. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne

  1. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego

4.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu instalacji

4.2. Plan instalacji

4.3. Narzędzia i wyposażenie do montażu

4.4. Zasady praktyczne instalacji modułu, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli

4.5. Konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych

4.6. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych

4.7. Ograniczanie przepięć

4.8. Instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia

4.9. Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (bipv) i systemów niezintegrowanych (bapv)

4.10. Analiza typowych błędów montażowych instalacji

4.11. Warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji

  1. Wydajność systemów fotowoltaicznych

5.1. Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów

5.2. Czynniki mające wpływ na wydajność pracy

5.3. Ocena pracy systemu – analiza wskaźników jakości

  1. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych

6.1. Program utrzymania

6.2. Analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem

6.3. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach

6.4. Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza