Loading
cze 2, 2017

Centrum Energetyki Odnawialnej jednym z członków Zielonogórskiego Klastra Energii 

Miło nam poinformować, że Centrum Energetyki Odnawialnej we współpracy z Enea Operator Sp. z o.o. oraz wspólnie
z Prezydentem Miasta Zielona Góra, Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, Kostrzyńsko-Słubicką Strefą Ekonomiczną oraz Lubuskiem Towarzystwem na Rzecz Rozwoju Energetyki podpisało list intencyjny, który wyraża wolę wspólnych działań zmierzających do utworzenia i funkcjonowania

Celem inicjatywy jest optymalizacja warunków inwestycyjnych poprzez rozwój i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
oraz całości energii dla Aglomeracji Zielonogórskiej.

W ramach współpracy realizowane będą następujące zadania:

– poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Aglomeracji zielonogórskiej,
– wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w energetyce regionalnej,
– rozpowszechnianie rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej,
– zmniejszenie energochłonności i emisyjność gospodarki w skali lokalnej i regionalnej,
– inicjowanie działań na rzecz rozwoju elektromobilności w Aglomeracji Zielonogórskiej,
– rozwój energetyki rozproszonej, lokalnych źródeł OZE, kogeneracji, trigeneracji w Aglomeracji Zielonogórskiej.

W myśl listu Zielonogórski Klaser Energii w roku 2017 przyjmie formę organizacyjną, a w ciągu roku rozpocznie działalność operacyjną.