Loading
21 maja, 2015

Analiza potencjału zabudowy farmy fotowoltaicznej

Analiza potencjału zabudowy farmy fotowoltaicznej

 

 1. Ocena potencjału lokalizacji pod kątem określenia:
 1. Uwarunkowań terenowych działki dla naziemnych instalacji fotowoltaicznych na podstawie dostępnych mapek i wizji lokalnej.
 2. Możliwej do zainstalowania mocy źródła PV uwzględniając zamiary inwestora.
 3. Możliwości uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej.
 4. Technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.
 1. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych podzielona na instalację PV i przyłączenia do sieci oraz prognoza bieżących kosztów eksploatacji farmy
 1. Opracowanie wstępnego projektu instalacji fotowoltaicznej.
 2. Koncepcja techniczno-ilościowa instalacji obejmująca dobór paneli, stelaży, inwerterów, zabezpieczeń, monitoringu i kabli na terenie farmy wraz z kosztorysem inwestorskim (z kosztami materiałów, montażu i ewentualnymi pracami niwelacji terenu).
 3. Koncepcja techniczno-ilościowa przyłącza obejmująca dobór stacji transformatorowej z układem  pomiarowym, kabli i przyłącza do sieci.
 4. Wycena bieżących kosztów eksploatacji farmy (konserwacja, naprawy, ubezpieczenie, ochrona, monitoring i inne).
 1. Prognoza rocznej produkcji energii

planowanej farmy fotowoltaicznej na podstawie statystycznych danych meteorologicznych i sprawności             zaprojektowanych komponentów farmy.

 1. Prognoza rocznych przychodów,

obejmująca przychody z tytułu sprzedaży wyprodukowanej energii oraz z tytułu oszczędności poprzez    zużycie wyprodukowanej energii na potrzeby własne.

 

 1. Analiza finansowa planowanej inwestycji
 1. Określenie czasu zwrotu inwestycji.
 2. Określenie rentowności.
 3. Określenie rocznego Cash Flow (przepływu pieniężnego).