Loading
kw. 5, 2018

Działamy zgodnie z normą i standardem ISO

Miło nam poinformować, że Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015. Standard, akceptowany i rozpoznawany na całym świecie, potwierdza otrzymany certyfikat (załącznik).

System został wdrożony w zakresie:
 • Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie nowych technologii energetycznych.
 • Audyty energetyczne.
 • Działolność proinnowacyjna z zakresu pozyskiwania i dystrybuowania energii odnawialnej z różnych źródeł.
 • Doradztwo w zakresie nowoczesnych technologii i procesów energetycznych.
 • Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii i procesów energetycznych.
 • Pozyskiwanie funduszy UE.

Centrum Energetyki Odnawialnej UZ (CEO) ciągle dąży do doskonalenia jakości świadczonych usług,  więc wdrażanie norm i ujednolicenie ze światowymi normami Systemu Zarządzania Jakością było naturalnym krokiem.

Spółka zobowiązała się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 i realizowania przyjętej Polityki Jakości w tym m.in.:

 • Stałego doskonalenia Ośrodka, kompetencji i jakości usług.
 • Dbania o interesy naszych Klientów.
 • Rozwoju przedsiębiorstw i stosowania dobrych praktyk.
 • Stałego rozwoju działalności B+R.
 • Podnoszenia świadomości konsumentów w obszarze odnawialnych źródeł energii.
 • Popularyzacji mechanizmów współpracy nauki z biznesem w oparciu o dobre praktyki stosowane w Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o..
 • Wsparcia biznesu w postaci pomocy de minimis.

CEO stawia na rozwój i innowacyjność, ale nie zapomina o tradycjach i kulturze branż, dla których świadczy usługi i transferuje korzyści.

Zobacz certyfikat