Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/Robalus/domains/centrumenergetyki.com.pl/public_html/wp/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488
Loading
Paź 15, 2015

Vouchery na innowacje dźwignią dla przedsiębiorców

11 przyjętych projektów, 10 prototypów, 11 przewidywanych wdrożeń, 11 zgłoszeń ochrony własności intelektualnej, takim wynikiem zakończyło Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie projekt „Voucher na innowacje – wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”. Warto dodać, iż Centrum Energetyki Odnawialnej jest jedynym ośrodkiem biorącym udział w projekcie, w którym wszystkie złożone wnioski przez przedsiębiorców przeszły pozytywną ocenę w trakcie konkursu.

„Transfer wiedzy i nauki do przemysłu jest nieodzownym źródłem innowacji. Transfer,  który wiąże się z przystosowaniem  wyników badań naukowych lub patentów do praktycznego ich wykorzystania jest nieodzowny w biznesie lub produkcji.  To właśnie było naszym cele i ten cel zrealizowaliśmy w 100%”- mówi prezes Centrum Energetyki Odnawialnej Radosław Grech.

Wszystkie projekty realizowane w Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie nie obejmowały rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów,  nie są to również  usługi typowe, powszechnie dostępnej na rynku. Wszystkie produktu i usługi ukierunkowane są na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych. „W CEO rozszerzyliśmy swoje obszary aktywności,  zadania realizowane przez nas nie skupiały się jedynie na energetyce odnawialnej.” – dodaje R. Grech.  W ramach voucherów powstały i przebadane zostały m.in. pompy ciepła, systemy akumulacji energii cieplnej, układy zabezpieczeń instalacji OZE, ekoobiekty, designerskie urządzenia grzewcze powstała również koncepcja mobilnego laboratorium specjalistycznego.

Ogromny ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy wykazali się dużym zaufaniem i zaangażowaniem podczas realizacji projektu. Współpraca między uczelnią a przedsiębiorcą wymaga przede wszystkim wzajemnego zrozumienia istoty zadania,  sposobu jego realizacji, celu oraz kierunku w jakim się zmierza. „Istotnym punktem innowacyjnego projektu jest człowiek, czynnik ludzki, to on często decyduje o sukcesie współpracy. Dlatego tak istotne dla nas było odpowiednie dobranie osób pracujących w projekcie.” – podkreśla prezes CEO.

Projekt pokazał ogromne znaczenie uczelni, zaplecza laboratoryjnego oraz kadry naukowej w procesie komercjalizacji wiedzy. Innowacje naukowe i techniczne mogą mieć miejsce tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach, gdzie przepływ wiedzy i nauki do sektora przemysłu odbywa się naturalnie i równocześnie w wielu obszarach, będąc podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej.

O szczegółach będą się Państwo mogli dowiedzieć na organizowanej przez OPZL konferencji prasowej podsumowujące projekt, która odbędzie się 15 października o godz. 11:30 w siedzibie OPZL.

Projekt „Voucher na innowacje – wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” finansowany ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13. Celem projektu było wzmocnienie współpracy między lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą naukowo-badawczą.

Biuro prasowe CEO Sp. z o.o. przy PWSZ w Sulechowie