Loading
paź 15, 2015

Vouchery na innowacje dźwignią dla przedsiębiorców

11 przyjętych projektów, 10 prototypów, 11 przewidywanych wdrożeń, 11 zgłoszeń ochrony własności intelektualnej, takim wynikiem zakończyło Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie projekt „Voucher na innowacje – wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”. Warto dodać, iż Centrum Energetyki Odnawialnej jest jedynym ośrodkiem biorącym udział w projekcie, w którym wszystkie złożone wnioski przez przedsiębiorców przeszły pozytywną ocenę w trakcie konkursu.

„Transfer wiedzy i nauki do przemysłu jest nieodzownym źródłem innowacji. Transfer,  który wiąże się z przystosowaniem  wyników badań naukowych lub patentów do praktycznego ich wykorzystania jest nieodzowny w biznesie lub produkcji.  To właśnie było naszym cele i ten cel zrealizowaliśmy w 100%”- mówi prezes Centrum Energetyki Odnawialnej Radosław Grech.

Wszystkie projekty realizowane w Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie nie obejmowały rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów,  nie są to również  usługi typowe, powszechnie dostępnej na rynku. Wszystkie produktu i usługi ukierunkowane są na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych. „W CEO rozszerzyliśmy swoje obszary aktywności,  zadania realizowane przez nas nie skupiały się jedynie na energetyce odnawialnej.” – dodaje R. Grech.  W ramach voucherów powstały i przebadane zostały m.in. pompy ciepła, systemy akumulacji energii cieplnej, układy zabezpieczeń instalacji OZE, ekoobiekty, designerskie urządzenia grzewcze powstała również koncepcja mobilnego laboratorium specjalistycznego.

Ogromny ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy wykazali się dużym zaufaniem i zaangażowaniem podczas realizacji projektu. Współpraca między uczelnią a przedsiębiorcą wymaga przede wszystkim wzajemnego zrozumienia istoty zadania,  sposobu jego realizacji, celu oraz kierunku w jakim się zmierza. „Istotnym punktem innowacyjnego projektu jest człowiek, czynnik ludzki, to on często decyduje o sukcesie współpracy. Dlatego tak istotne dla nas było odpowiednie dobranie osób pracujących w projekcie.” – podkreśla prezes CEO.

Projekt pokazał ogromne znaczenie uczelni, zaplecza laboratoryjnego oraz kadry naukowej w procesie komercjalizacji wiedzy. Innowacje naukowe i techniczne mogą mieć miejsce tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach, gdzie przepływ wiedzy i nauki do sektora przemysłu odbywa się naturalnie i równocześnie w wielu obszarach, będąc podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej.

O szczegółach będą się Państwo mogli dowiedzieć na organizowanej przez OPZL konferencji prasowej podsumowujące projekt, która odbędzie się 15 października o godz. 11:30 w siedzibie OPZL.

Projekt „Voucher na innowacje – wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” finansowany ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13. Celem projektu było wzmocnienie współpracy między lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą naukowo-badawczą.

Biuro prasowe CEO Sp. z o.o. przy PWSZ w Sulechowie