Loading

Projekty dla firm, instytucji i JST

otwarte

projekt

dostępność usługi

rodzaj usługi

 • farma wiatrowa,
 • projekt systemów hybrydowych,
 • projekt instalacji fotowoltaicznych,
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • programy funkcyjno – użytkowe.

 

zakres usługi

 • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
 • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
 • zbieranie danych
 • praca w terenie
 • analiza
 • raport
 • spotkanie końcowe

harmonogram usługi

informacje dodatkowe o usłudze

Uwaga! Możliwość skorzystania z pomocy de minimis. Sprawdź szczegłówy

POWRÓT