Loading

Audyt procesów technologicznych

otwarta

analiza

dostępność usługi

typ usługi

  • każda lokalizacja, w której wykorzystanie energii jest wynikiem procesu
  • proces może obejmować jedną lub kilka linii produkcyjnych, biura, laboratoria, centra badawcze, działy opakowaniowe i magazynowe o specyficznych warunkach pracy
  • audyt może objąć ogół procesów lub ich cześć

zakres usługi

informacje ogólne dotyczące funkcjonowania firmy

źródła energii

zarządzanie energią

transport, postępowanie z materiałami i produktami w zakładzie

proces produkcyjny

kotłownia

wymiana ciepła

sieci dystrybucji płynu

generatory energii mechanicznej, cieplnej i elektrycznej

dystrybucja energii elektrycznej i wyposażenie

chłodnie kominowe

agregaty chłodnicze

pompy

wentylatory

sprężone powietrze

system próżniowy

ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

ciepła woda użytkowa

Oświetlenie

program usługi

  • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
  • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
  • zbieranie danych
  • praca w terenie
  • analiza
  • raport
  • spotkanie końcowe
POWRÓT

harmonogram